วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การทำงานของ Gregor Mendel

          การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนั้นมีรูปแบบที่ชัดเจน สามารถทำนายได้  ซึ่งผู้ที่สามารถอธิบายกระบวนการดังกล่าวนี้ได้คือ   Gregor Mendel
          เราไปทำความรู้จักและศึกษาการทำงานของกับบุคคลท่านนี้  ได้จากลิงค์ต่อไปนี้
การทำงานของ Gregor Mendel


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น