วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

ส่งซ่อมคุณลักษณะ

ขอให้นักเรียนที่ต้องซ่อมงาน วางลิงค์ url ไว้ที่กล่องความคิดเห็นค่ะ โดยแจ้งชื่อ นามสกุล เลขที่ และชั้นให้ชัดเจน
งานนี้หมดกำหนดวันที่ 2 ต.ค. 56 ภายในเวลา 15.00น.

33 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1 ตุลาคม 2556 04:36

  นาย ณัฐวุฒิ บุตรรัตนะ เลขที่ 12 ม. 6/12


  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0/471831056264875

  ตอบลบ
 2. นางสาวสุภาภรณ์ สุนนท์ชัย เลขที่ 21
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2/1408285272716222?ref=hl

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ1 ตุลาคม 2556 07:56

  นายประริวิทย์ สุโคตร เลขที่ 17 ชั้น ม. 6/12
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A3/325563780919154

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ1 ตุลาคม 2556 20:21

  นายสิทธิพล ศรีวิเศษ เลขที่3 ม.6/12 เลขที่3
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882/493952720689026

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ1 ตุลาคม 2556 20:42

  นางสาวอารีรัตน์ บุญบรรดา ม.6/12 เลขที่ 30
  https://www.facebook.com/grtflhgt

  ตอบลบ
 6. http://khanistapilamart.blogspot.com/ น.ส. ขนิษฐา พิลามาตร 6/13 เลขที่ 34 (ส่งซ่อมคุณลักษณะครั้งที่ 2 ค่ะ )

  ตอบลบ
 7. นาย ชนาธิป ทุมรินทร์ ม.6/12 เลขที่ 10

  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882/1452108498347513?sk=photos_albums

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ1 ตุลาคม 2556 21:52

  นางสาวสุภาดา หล้าแดง ม.6/12 เลขที่ 29
  https://www.facebook.com/supada6.12?ref=hl

  ตอบลบ
 9. นายศราวุธ ถาวะโร ม.6/9 เลขที่ 3

  http://wutzadee.blogspot.com/2013/08/8.html

  **แก้ไขเเล้วครับ

  ตอบลบ
 10. นายธนพล ผิวเหลือง ชั้น ม.6/9 เลขที่ 1

  http://thanapoldew.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 11. http://chaweewan69.blogspot.com/

  **แก้ไขแล้วค้ะ
  นางสาว ฉวีวรรณ ฤทธิสิงห์ ม6/9 เลขที่ 23

  ตอบลบ
 12. http://satrawit.blogspot.com/
  (แก้ไขเรียบร้อยครับ)

  นายศาสตรวิทย์ เฉิดฉาย เลขที่ 1 ม. 6/11

  ตอบลบ
 13. นายจิตรตการณ์ ชามัชศิมา ม.6/11 เลขที่ 8
  http://aeingchittakarn.blogspot.com/ (แก้แล้วคับ)

  ตอบลบ
 14. http://pompomja.blogspot.com/
  นางสาวแพรพรรณ รัตนลงเมือง ชั้น ม.6/11 เลขที่ 24 (แก้ไขแล้วคะ)

  ตอบลบ
 15. นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณ์ทอง ชั้นม.6/11 เลขที่ 41
  http://rakdoraemon67.blogspot.com/2013/08/1.html (แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ)

  ตอบลบ
 16. http://miwmi.blogspot.com/
  นางสาวลลิตา บัวขาว ชั้น ม.6/11 เลขที่ 28

  ตอบลบ
 17. http://miwmi.blogspot.com/
  นางสาวลลิตา บัวขาว ชั้น ม.6/11 เลขที่ 28
  (แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ)

  ตอบลบ
 18. นางสาวอิสรา ปัจจ่าเนย์ ม.6/11 เลขที่ 23
  http://issara611.blogspot.com/ (แก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะ)

  ตอบลบ
 19. http://thikhampornpoey.blogspot.com/2013/08/1.html
  นางสาวฑิฆัมพร บุญกว้าง ม.6/9 เลขที่ 41 แก้ไขแล้วนะคะ

  ตอบลบ
 20. นางสาวรัชนี จิตต์จันทร์ ม.6/11 เลขที่ 36
  http://youtu.be/qX2w4ew5MaU
  (แก้ไขเรียบร้อยแล้วคะ)

  ตอบลบ
 21. นางสาวเจนจิรา จันต๊ะคาด เลขที่ 15 ม.6/9 แก้ไขแล้วคะ
  http://youtu.be/S84dzCdOhOM

  ตอบลบ
 22. นางสาวสุกัญญา คำมา ม.6/9 เลขที่ 29 (แกไขแล้วค่ะ)
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/530057990408166

  ตอบลบ
 23. นางสาวพัชริตตา ชัยคำพา ชั้นม .6/11 เลขที่ 35
  http://youtu.be/i39iMIBkWGE (แก้ไขแล้วค่ะ)

  ตอบลบ
 24. นายอภิเษก สุดตา ม.6/9 เลขที่5 (แก้ไขแล้วครับ)
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/196117860558157

  ตอบลบ
 25. นางสาวสุพรรษา ราชประสิทธิ์ เลขที่ 26 ม.6/11 แก้ไขแล้วค่ะ
  http://www.youtube.com/watch?v=6wxdgSTljrE&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 26. นางสาวอรอุมา รังกุล เลขที่ 27 ม.6/11 แก้ไขแล้วค่ะ
  http://www.youtube.com/watch?v=wQIv7a0-9Yw&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ2 ตุลาคม 2556 02:43

  นายปฏิธาน ไวยสิงห์ เลขที่14 ม.6/13 http://beamlovea.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. นางสาวกุสุมา วงษ์อาด ม.6/11 เลขที่ 15
  http://8prakhan.blogspot.com/2013/09/blog-post.html

  ตอบลบ
 29. นางสาวนงนุช ทวีบท เลขที่31 ม.6/11 (แก้ไขแล้วค่ะ)
  http://www.youtube.com/watch?v=48meKyZ6B54

  ตอบลบ
 30. นายชัยสิทธิ์ โคตรสมบัติ ชั้นม.6/13 เลขที่ 9
  http://youtu.be/iY6VuCbBmzY

  ตอบลบ
 31. นายวุฒิชัย ปัตถานะ ม.6/11 เลขที่ 5
  http://topf11.blogspot.com/2013/09/blog-post.html

  ตอบลบ
 32. นายเทพนครินทร์ คำพันธ์ ม.6/12 เลขที่6 (วีดีโอเสียงบรรยาย)
  http://www.youtube.com/watch?v=9sN1X4L7_dw&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ2 ตุลาคม 2556 21:45

  นางสาวศศิธร พันธุ์งาม ชั้น 6/9 เลขที่ 20
  http://monzanaja.weebly.com/

  ตอบลบ