วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

6/7

ส่งผลงานโดบวาง ลิงค์ไว้ที่หน้านี้คะ ให้แจ้งชื่อ เลขที่ไว้ด้วยนะคะ คลิ๊เมาส์ที่ "แสดงความคิดเห็น"

71 ความคิดเห็น:

 1. นางสาวธณกนก สิงห์ดา เลขที่ 21.
  http://www.youtube.com/watch?v=Emkql2qr3ZI

  ตอบลบ
 2. นางสาวจุฑามณี เทมียะโก เลขที่ 32
  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7735699518332109712#allposts/src=dashboard

  ตอบลบ
 3. นางสาว วรรณิกา มีทา เลขที่ 36

  http://lanlanwannika.blogspot.com/2013/08/8.html

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. นายจักรพันธ์ สีต่างคำ ม6/7 เลขที่ 7
  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1844387762216167970#allposts/src=dashboard

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม 2556 21:26

  ปริตา ภูกองชนะ ม. 6/7 เลขที่ 30

  http://my.dek-d.com/palitaphogongcha/blog/?blog_id=10176707

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม 2556 21:31

  สิริพร แสงใส ม. 6/7 เลขที่ 39
  http://my.dek-d.com/zqueen-zqueen/blog/?blog_id=10176073

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม 2556 21:33

  ชุติมา บัวระพา ม.6/7 เลขที่ 33
  http://my.dek-d.com/bas-basdy/blog/?blog_id=10176076

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม 2556 21:43

  ธวัลพร บุตรดีวงษ์ ม.6/7 เลขที่ 19
  http://my.dek-d.com/pim-thawaporn/control/blog_edit.php?blog_id=10176429

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม 2556 22:14

  ปรารถนา สัมฤทธิ์รินทร์ ม. 6/7 เลขที่ 19
  http://my.dek-d.com/zzz5/blog/?blog_id=10178338

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม 2556 22:43

  กรรณิกา สมสงวน ม.6/7 เลขที่ 17
  http://my.dek-d.com/yyy55/blog/?blog_id=10178339

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม 2556 23:09

  ทิพวรรณ มหารันด์ ม. 6/7 เลขที่ 12
  http://my.dek-d.com/aaaa88/blog/?blog_id=10178342

  ตอบลบ
 13. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 14. นางสาวสุกัญญา นพผล ชั้น ม.6/7 เลขที่ 23

  http://sukanyanoppol.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ17 สิงหาคม 2556 11:39

  นางสาวสุมาลัย ดาปี ม. 6/7 เลขที่ 14

  http://sumalaidapeeaae.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ17 สิงหาคม 2556 11:43

  นางสาวพรสุรีย์ ทีหลวง ม. 6/7 เลขที่ 25

  http://pornsureeteeluang.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 17. นายจิรทีปต์ โสรส ม.6/7 เลขที่ 10

  http://jrtjirateepjrt.blogspot.com/

  ตอบลบ
 18. นางสาวรัชนียากร ศิริชน ม.๕/๗ เลขที่๒๗

  http://sogoodmint.blogspot.com/search?updated-max=2013-08-17T03:05:00-07:00&max-results=7

  ตอบลบ
 19. นางสาวสุภาพร หนแสนดี ชั้น ม. 6/7 เลขที่ 16

  http://aunsupaporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 21. นางสาววราภรณ์ เทียบจัตุรัส ชั้น ม.6/7 เลขที่ 15

  http://nongpond1.blogspot.com/2013/08/blog-post_17.html

  ตอบลบ
 22. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 23. นางสาวสุพัตรา บุญสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 เลขที่24
  http://youtu.be/VNL3DUjkGUs

  ตอบลบ
 24. นายเวทิศ เหล่านิยมไทย เลขที่ 11
  http://waytis-desirable-feature.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. วิไลพร สร้อยกุดเรือ เลขที่ 37
  http://themakk.blogspot.com/2013/08/blog-post_16.html

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2556 07:19

  นางสาวอทิตยา เขียนจูม เลขที่ 22
  http://www.youtube.com/watch?v=iFEW172NnQw

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2556 09:12

  นางสาวปรมาภรณ์ ชัยฤทธิ์ เลขที่ 13 ม. 6/7

  http://oumoimporamaporn.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 28. นางสาว อุไรวรรณ อวนศรี ม.6/7 เลขที่ 28
  http://somouraiwan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. http://www.youtube.com/watch?v=Rcat1rBmj4A&feature=youtu.be

  นาย อนุชิต ศรีบุรินทร์ ม.6/7 เลขที่ 9 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

  ตอบลบ
 30. นางสาว บุษกร ชัยสีหา ม.6/7 เลขที่ 26

  http://oiy-budsakon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. http://wisanupim.blogspot.com/

  นายวิษณุ พิมพา ม.6/7 เลขที่ 5

  ตอบลบ
 32. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 33. นางสาวเพียรทอง จันทร์สีดา ม.6/7 เลขที่ 42

  http://painthong.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 35. ทวีทรัพย์ คำมะณีจันทร์ ม.6/7 เลขที่4
  http://taweesap32.blogspot.com/

  ตอบลบ
 36. นายแพทริค ชมิดท์ ม.6/7 เลขที่6

  https://www.facebook.com/pattrik1995

  ตอบลบ
 37. http://fonnykuki.blogspot.com/

  นางสาว พิทวรรณ ประกอบนันท์ ม.6/7 เลขที่ 31

  ตอบลบ
 38. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ http://praewterry.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

  นางสาวสุธาภรณ์ สนวา ชั้น ม. 6/7 เลขที่ 41

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ27 สิงหาคม 2556 11:28

  https://www.youtube.com/watch?v=UdQ_SpBTxn8
  นางสาวเมริษา เมฆวัน
  ชั้ม ม. ๖/๗ เลขที่ ๔๓

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2556 06:51

  นายสหรัฐ พรมกา เลขที่ 8 ชั้น ม. 6/7
  http://www.youtube.com/watch?v=y32ByLIo-40&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 41. นางสาวรุจิรา ยศทะแสน เลขที่ 35 ม.6/7

  http://notty1995.blogspot.com/

  ตอบลบ
 42. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 43. นางสาว นริศา น้ำแก่ง เลขที่ 44 ม.6/7
  http://narisa2539.blogspot.com/

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2556 23:51

  นางสาวอิสรา ปทุมมาลย์ เลขที่ 20 ม.6/7

  http://www.youtube.com/watch?v=gn1ym_ffayI&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2556 23:55

  นางสาวอิสรา ปทุมมาลย์ เลขที่ 20 ม.6/7 ส่งครั้งที่ 2

  http://www.youtube.com/watch?v=o0N4BFYEViY&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 46. นางสาวจุฑามณี เทมียะโกเลขที่ 32 ส่งครั้งที่ 2

  http://balllllllllldmf.blogspot.com/

  ตอบลบ
 47. นางสาวเพียรทอง จันทร์สีดา ม.6/7 เลขที่ 42 ส่งครั้งที่ 2

  http://painthong.blogspot.com/

  ตอบลบ
 48. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 49. นางสาวศิริพร จันทรเสนา ม.6/7 เลขที่ 38

  http://siripon111.blogspot.com/

  ตอบลบ
 50. นางสาวสุพัตรา บุญสมัคร
  ชั้น ม.6/7 เลขที่ 24 ส่งครั้งที่ 2
  http://supatrayaying.blogspot.com/2013/09/1.html

  ตอบลบ
 51. นายวิษณุ พิมพา ม.6/7 เลขที่ 5 ส่งครั้งที่ 2

  http://wisanupim.blogspot.com/

  ตอบลบ
 52. นางสาว นริศา น้ำแก่ง เลขที่ 44 ม.6/7

  http://narisa2539.blogspot.com/

  ตอบลบ
 53. นางสาว นริศา น้ำแก่ง เลขที่ 44 ม.6/7 ส่งครั้งที่ 2

  http://narisa2539.blogspot.com/

  ตอบลบ

 54. นราวิชญ์ ยุบลชู เลขที่ 2 ชั้น ม 6/7

  https://docs.google.com/file/d/0B9UwikAzHbw9dnJJWlJQRWF5dkU/edit?usp=sharing
  ครั้ง 2

  ตอบลบ
 55. นางสาวธณกนก สิงห์ดา เลขที่ 21. (ครั้งที่2)
  http://nongaomja.blogspot.com/2013/09/2_21.html

  ตอบลบ
 56. นราวิชญ์ ยุบลชู เลขที่ 2 ชั้น ม 6/7


  http://www.youtube.com/watch?v=stlXcdBGR8M ครั้งที่ 1

  ตอบลบ
 57. นายจักรพันธ์ สีต่างคำ ชั้น ม.6/7 เลขที่ (ครั้งที่2)
  http://chakkap.blogspot.com/2013/09/2.html

  ตอบลบ
 58. นางสาววิไลพร สร้อยกุดเรือ ชั้น ม. 6/7 เลขที่ 37 (ส่งครั้งที่2)
  http://themakk.blogspot.com/2013/08/blog-post_16.html

  ตอบลบ
 59. นางสาว รัชนียากร ศิริชน ชั้นม.๖/๗ เลขที่ ๒๗ (ส่งครั้งที่ ๒)

  http://sogoodmint.blogspot.com/

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ22 กันยายน 2556 04:50

  นางสาว อทิตยา เขียนจูม ม. ๖/๗ เลขที่ ๒๒

  ส่งครั้งที่ ๒

  http://www.youtube.com/watch?v=9V-l0MUCL1A

  ตอบลบ
 61. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 62. นาย วิษณุ พลฉิมมา ม.6/7 เลขที่ 5
  ส่งครั้งที่ 2

  http://wisanununu.blogspot.com/

  ตอบลบ
 63. นางสาวเพียรทอง จันทร์สีดา เลขที่ 42 ม.6/7 ส่งครั้งที่ 2

  http://painthong.blogspot.com/

  ตอบลบ
 64. นาย จักรพันธ์ สีต่างคำ เลขที่7

  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A167-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%887/440943486028224?ref=hl

  ตอบลบ
 65. นางสาวสุธาภรณ์ สนวา ชั้นม.6/7 เลขที่ 41
  http://praewterry.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 66. ไม่ระบุชื่อ6 มกราคม 2557 05:36

  นางสาวอิสรา ปทุมมาลย์ เลขที่ 20 ม.6/7
  http://www.youtube.com/watch?v=7pYJuZPSQjU

  ตอบลบ
 67. นาย จักรพันธ์ สีต่างคำ เลขที่7

  http://www.youtube.com/watch?v=-jea6hx3_v4

  ตอบลบ
 68. นางสาว ทิพวรรณ ประกอบนัน ชั้น ม6/7 เลขที่ 34
  http://www.youtube.com/watch?v=I98YIJBluq8&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 69. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ