วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

6/12

ส่งผลงานโดบวาง ลิงค์ไว้ที่หน้านี้คะ ให้แจ้งชื่อ เลขที่ไว้ด้วยนะคะ คลิ๊เมาส์ที่ "แสดงความคิดเห็น"

57 ความคิดเห็น:

 1. นางสาวธัญวรัตน์ บุญมานะ5 สิงหาคม 2556 06:55

  http://superpar555.wix.com/pare
  นางสาวธัญวรัตน์ บุญมานะ เลขที่19

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ5 สิงหาคม 2556 07:08

  http://www.youtube.com/watch?v=YMEi2g825wE

  นายชยธร ทุมรินทร์ เลขที่ 13 ม.6/12

  ตอบลบ
 3. http://armeruption.blogspot.com/
  นายธีรเมธ วรชมพู ม.6/12 เลขที่ 11

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-512-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C/561803680544206?ref=hl

  นางสาวอาภาพร ผลจันทร์ ม.6/12 เลขที่ 23

  ตอบลบ
 6. นางสาวอัณชญา พวงแสง
  เลขที่ 22
  http://www.youtube.com/watch?v=xAwwVDnFFMA&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ6 สิงหาคม 2556 03:49

  นางสาวศิริพร ชมภูเขียว
  เลขที่ 20
  http://www.youtube.com/watch?v=WjJzXQL1hfQ&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 8. นางสาว โสมนภา อะโน
  เลขที่ 24

  http://www.facebook.com/somnapaano

  ตอบลบ
 9. https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C/495342200543578
  นายมานะศักดิ์ ผลจันทร์ เลขที่ 2 ม.6/12

  ตอบลบ
 10. นายประริวิทย์ สุโคตร เลขที่ 17 ม.6/12
  http://www.youtube.com/watch?v=J4YfTLVHF_o&noredirect=1

  ตอบลบ
 11. นางสาวศิริวรรณ สีดาเดช ชั้น ม.6/12 เลขที่ 28
  http://www.youtube.com/watch?v=QuyGkwhXGNU

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ศิริวรรณ ต้องบรรยายภาพด้วยค่ะว่าทำอะไรที่ไหน และแสดงคุณลักษณะที่ว่าไว้อย่างไร แก้ไขนะคะ

   ลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ7 สิงหาคม 2556 12:17

  นางสาวกานต์ โพธิราชา เลขที่ 18 ม.6/12

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ7 สิงหาคม 2556 12:18

  http://www.youtube.com/watch?v=AD_XDSP5row
  นางสาวกานต์ โพธิราชา เลขที่ 18 ม.6/12

  ตอบลบ
 14. นาย นัทธพงศ์ ป้องกัน เลขที่ 16 ชั้น ม.6/12
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C/694038387278746

  ตอบลบ
 15. นายหัตธไชย ศิริสถิตย์ เลขที่ 4 ชั้น ม.6/12
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C/502375649854389?ref=hl

  ตอบลบ
 16. ธวชิน อดทน8 สิงหาคม 2556 05:43

  นาย ธวชิน อดทน ชั้น ม.6/12 เลขที่ 9
  http://www.youtube.com/watch?v=CYmFXemGjOI&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 17. นายชนาธิป ทุมรินทร์ ชั้น ม.6/12 เลขที่ 10

  https://www.facebook.com/workofmild

  ตอบลบ
 18. http://youtu.be/vzUb2IJLHu4

  ผมส่งให้เพื่อน นางสาวปัถวี แก้วฤาชัย เลขที่ 25 ม.6/12

  ตอบลบ
 19. https://www.facebook.com/supada6.12/photos_albums

  ส่งงานของ นางสาวสุภาดา หล้าแดง เลขที่ 29 ชั้น ม.6/12

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ8 สิงหาคม 2556 07:48

  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3/493952720689026


  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ8 สิงหาคม 2556 07:50

   นาย สิทธิพล ศรีวิเศษ เลขที่ 3 ม.6/12

   https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3/493952720689026

   ลบ
 21. https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-8-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/455293724568250
  นางสาวศิริวรรณ สีดาเดช ชั้นม.6/12 เลขที่ 28

  ตอบลบ
 22. นายอธิคม สมบัติใหม่ ชั้ข ม.๖/๑๒ เลขที่ ๑๔
  http://www.youtube.com/watch?v=MCZpDncMpUw&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 23. อารีรัตน์ บุญบรรดา9 สิงหาคม 2556 03:05

  นางสาว อารีรัตน์ บุญบรรดา ม.6/12 เลขที่ 30
  http://www.youtube.com/watch?v=YhQvzX-O3r8&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 24. https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-Sasiwimol-phromthongdee/429701403811917

  ผมส่งงานให้เพื่อน นางสาวศศิวิมล พรมทองดี ชั้นม.6/12 เลขที่ 27

  ตอบลบ
 25. นางสาวสุภาภรณ์ สุนนท์ชัย เลขที่ 21
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2/1408285272716222?ref=hl

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ9 สิงหาคม 2556 07:40

  นายณัฐวุฒิ บุตรรัตนะ เลขที่ 12

  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0/471831056264875?ref=tn_tnmn

  ตอบลบ
 27. http://www.youtube.com/watch?v=YhQvzX-O3r8

  นางสาวอารีรัตน์ บุญบรรดา เลขที่ 30

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ9 สิงหาคม 2556 08:24

  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-8-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/718934191469580?ref=hl

  นายเอกสิทธิ์ แสนอุบล ม.6/12 เลขที่ 8

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ11 สิงหาคม 2556 09:48

  นายเนติพงษ์ หล้าษา ม.6/12 เลขที่ 7

  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2/148025972070980

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ11 สิงหาคม 2556 10:39

  นายอุกฤษฏ์ ศรีโนนยาง เลขที่ 5 ม. 6/12
  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.711953272148058.1073741833.711882935488425&type=3&uploaded=6#!/srinonyang001?filter=1

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม 2556 04:50

  นางสาว พัชรินทร์ นามศรีฐาน เลขที่ 26

  http://www.youtube.com/watch?v=IGzAgT87nZw&feature=youtube_gdata

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ19 กันยายน 2556 05:45

  นางสาวศิริพร ชมภูเขียว เลขที่ 20 ชั้น ม. 6/12 (ส่งงานครั้งที่ 2)

  http://www.youtube.com/watch?v=kHWlQF3gbQk&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ19 กันยายน 2556 07:51

  นางสาว พัชรินทร์ นามศรีฐาน เลขที่ 26 ชั้ม ม. 6/12 ( ส่งงานครังที่2 )
  https://www.facebook.com/Patcharin2020

  ตอบลบ
 34. ธวชิน อดทน19 กันยายน 2556 08:01

  นาย ธวชิน อดทน เลขที่ 9 ชั้น ม.6/12 ( ส่งงานครังที่2 )
  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1482827317683821721#editor/target=post;postID=6637261936671356991

  ตอบลบ
 35. ธวชิน อดทน19 กันยายน 2556 08:07

  เปลี่ยนเป็นลิ้งค์ข้างล่างนี้นะครับ

  http://thavachin.blogspot.com/2013/09/8.html

  ตอบลบ
 36. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 37. นายธีรเมธ วรชมพู ม.6/12 เลขที่ 11(ส่งครั้งที่ 2)
  http://armeruption.blogspot.com/

  ตอบลบ
 38. นายชยธร ทุมรินทร์ เลขที่13 ม.6/12(ส่งครั้งที่ 2)

  https://www.facebook.com/chayatornMarck

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2556 03:44

  นางสาวอัณชญา พวงแสง ชั้นม. 6/12 เลขที่22 (ส่งครั้งที่ 2)

  http://www.youtube.com/watch?v=NK0YPE60JvA&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 40. http://lovekanwalin.blogspot.com/
  ส่งครั้งที่ 2 นายมานะศักดิ์ ผลจันทร์ เลขที่ 2 ม.6/12

  ตอบลบ
 41. นาย เอกสิทธิ์ แสนอุบล เลขที่ 8 ม.6/12 (ส่งครั้งที่ 2)
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-8-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/718934191469580?ref=hl

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2556 07:04

  นางสาวอารีรัตน์ บุญบรรดา เลขที่ 30 ม.6/12(ส่งครั้งที่ 2)
  http://www.youtube.com/watch?v=YhQvzX-O3r8

  ตอบลบ
 43. นางสาวศิริวรรณ สีดาเดช เลขที่ 28 (ส่งงานครั้งที่ 2 )
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-8-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/455293724568250

  ตอบลบ
 44. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2556 09:51

  นางสาวธัญวรัตน์ บุญมานะ ส่งครั้งที่ 2
  (เนื่องจากลิงค์เว็บไซต์ที่ดิฉันใช้ทำมีปัญหา ดีฉันจึงขอความกรุณาให้คูณครูทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ)
  1.เซิร์ตไปที่ www.wix.com หรือ copy วาง
  2.เข้าไปที่ login = superpar555@hotmail.com password 021649
  3.คลิกแถบบนเลือกไปที่ My Account
  4.คลิกที่ Manage & Edit Site
  5.มองไปที่มุมขวา คลิก My Site History
  6.คลิก continue
  7.คลิกลูกษรสีฟ้าให้หายไป จากนั้นดูเว็บไซต์ได้ตามความต้องการ
  เนื่องจากที่อยู่ของเว็บไซต์มีปัญหาดิฉันต้องขออภัยคุณครูที่ทำให้เกิดความยุ่งยากหากผิดพลาดประการใดขอให้คุณครูคอมเมนบอกที่บอกได้เลยนะคะ สามารถดุไปเรื่อยๆจนถึง more ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. http://superpar555.wix.com/thanwarut ทำเป็นลิงคืได้แล้วนะคะคุณครู

   ลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2556 00:25

  http://www.youtube.com/watch?v=LnzDh2ddDGc
  กิจกรรมคุณลักษณะครั้งที่ 2
  นางสาวกานต์ โพธิราชา เลขที่ 18 ม.6/12

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2556 07:47

  นายประริวิทย์ สุโคตร เลขที่17 ชั้น ม.6/12 ( ส่งครั้งที่ 2 )
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A3/325563780919154

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ25 กันยายน 2556 03:34

  นางสาว ปัถวี แก้วฤาชัย เลขที่25 ม.6/12
  http://www.youtube.com/watch?v=v61hkc27Mys&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 49. http://youtu.be/WwbHep1HaRQ
  นายนราธิป จันดาแพง เลขที่ 15 ม.6/12 (ครั้งที่2)

  ตอบลบ
 50. http://youtu.be/o0MaITTuBpc
  นายธราพงษ์ ผูกพันธ์ เลขที่ 1 ม6/12 (ครั้งที่ 2)

  ตอบลบ
 51. นายอธิคม สมบัติใหม่ เลขที่ 14 ม.6/12 (ส่งครั้งที่ 2)
  http://www.youtube.com/watch?v=W7haUBagJ34&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 52. นายนราธิปจันดาแพง ม.6/12 เลขที่ 15
  http://youtu.be/GA4VZKQ81MM

  ตอบลบ
 53. นายณัฐวุฒิ บุตรรัตนะ เลขที่ 12

  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1-2-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0/471831056264875?fref=ts

  ตอบลบ