วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

6/11

ส่งผลงานโดบวาง ลิงค์ไว้ที่หน้านี้คะ ให้แจ้งชื่อ เลขที่ไว้ด้วยนะคะ คลิ๊เมาส์ที่ "แสดงความคิดเห็น"

106 ความคิดเห็น:

 1. นางสาวชไมพร หลักชัย เลขที่ 43

  https://plus.google.com/u/0/109581598814129747642/posts

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ครั้งที่ 2 ลิ้งค์ เรียบร้อยแล้วค่ะ

   ลบ
 2. นางสาว สุดาดวง ประวัติศรี เลขที่ 39
  http://sudadaung1724.blogspot.com/

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ10 สิงหาคม 2556 22:07

  นายจิตรตการณ์ ชามัชศิมา เลขที่ 8
  http://www.youtube.com/watch?v=sAwQ7B4xBLs&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ10 สิงหาคม 2556 22:08

  นางสาวรัชนี จิตต์จันทร์ เลขที่ 36
  http://www.youtube.com/watch?v=i2tdlzpJWRg&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 5. นายวุฒิชัย ปัตถานะ ม.6/11 เลขที่ 5
  http://www.youtube.com/watch?v=Ii4bsgd3ngg&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 6. http://macpiisces.blogspot.com

  นายมนัส จรรยามั่น เลขที่ 11

  ตอบลบ
 7. http://taichon.blogspot.com/

  นางสาวชลธิชา พูลอ่อน ม.6/11 เลขที่ 16

  ตอบลบ
 8. http://issara611.blogspot.com/2013/08/8.html


  นางสาวอิสรา ปัจจ่าเนย์ เลขที่ 23

  ตอบลบ
 9. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 10. นายจิตรตการณ์ ชามัชศิมา เลขที่ 8
  http://www.youtube.com/watch?v=tw6h_ouYjGE&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 11. นางสาวเมธยา ขอมดำดิน เลขที่ 40
  http://www.youtube.com/watch?v=GVsJYs6McJ8&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 12. นางสาวรัชนี จิตต์จันทร์ เลขที่ 36
  http://www.youtube.com/watch?v=i2tdlzpJWRg

  ตอบลบ
 13. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 14. นางสาวสุพรรษา ราชประสิทธิ์ เลขที่ 26
  http://www.youtube.com/watch?v=-ne3XgAnSPg&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 15. นางสาวกมลนิตย์ กกฝ้าย เลขที่ 30
  http://desirabl.blogspot.com

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ12 สิงหาคม 2556 07:46

  นางสาวอรอุมา รังกุล เลขที่ 27

  http://onumarungkul.blogspot.com

  ตอบลบ
 17. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 19. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 20. นางสาว จันทกานต์ วันนะวงค์สา เลขที่ 42 http://www.youtube.com/watch?v=LSx0zgh04oM

  ตอบลบ
 21. นายพงศธร ดอนอ่อยเบ้า เลขที่ 10
  http://johnnypongsatohn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 23. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 24. นางสาวนงนุช ทวีบท เลขที่31
  http://www.youtube.com/watch?v=3or8P2nP-18&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 25. นางสางกุสุมา วงษ์อาด เลขที่ 15
  http://www.youtube.com/watch?v=-6WetLa0bSg

  ตอบลบ
 26. นางสาวน้ำค้าง พันธะมุย
  ชั้น ม. 6/11 เลขที่ 25

  http://namkhangpan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 27. น.ส.แพรวพรรณ สุวรรณ์ทอง ชั้น ม.6/11 เลขที่ 41

  http://rakdoraemon67.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. นางสาวอัญชลี สมตัว เลขที่ 21 ชั้น ม.6/11
  http://aununchalee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 30. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 31. นางสาวแพรพรรณ รัตนลงเมือง เลขที่ 24
  http://www.youtube.com/watch?v=zGdMmVSZGJU

  ตอบลบ
 32. นางสาวลลิตา บัวขาว เลขที่ 28
  http://www.youtube.com/watch?v=gp34GPZuFWg

  ตอบลบ
 33. นางสาวรัตนาภรณ์ หวังแววกลาง ชั้น ม.๖/๑๑ เลขที่ ๓๗
  http://www.youtube.com/watch?v=t-tFrKaIn28&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 34. นางสาวยลดา อินชมชื่น เลขที่ 14
  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2901840228487093569#allposts/src=dashboard

  ตอบลบ
 35. https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C/480259352068113?fref=ts

  นางสาวอรอนงค์ สลิดกุล ม.6/11 เลขที่ 20

  ตอบลบ
 36. นางสาววริศา มงคลนำ เลขที่ 19
  http://mongkhonnam.blogspot.com/2013/08/8.html

  ตอบลบ
 37. นายพงษ์พิทักษ์ สุรทรัพย์ เลขที่ 3
  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3529510324057543566#allposts/postNum=0

  ตอบลบ
 38. นางสาวนิศาชล พรมหาชัย เลขที่ 13
  http://prommahachaipimpim.blogspot.com/2013/08/8.html

  ตอบลบ
 39. นายเฟรม พานิจชพัฒน์ เลขที่ 12
  http://frame2014.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. http://dekteenzone.blogspot.com/

  นายพงศกร วงษ์มหาจักร์ ม.6/11 เลขที่ 7

  ตอบลบ
 41. นางสาวพัชรพร หาสอดส่อง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 เลขที่ 17

  http://noeynonoey.blogspot.com/

  ตอบลบ
 42. นางสาวสุมลทิพย์ อระบุตร เลขที่ 22
  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8386104169402721655#allposts

  ตอบลบ
 43. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 44. นายชัยณรงค์ พันธ์ก่ำ เลขที่ 9
  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6903547949080775773#allposts/postNum=0

  ตอบลบ
 45. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 46. นางสาวจันทกานต์ วันนะวงค์สา เลขที่ 42
  https://www.youtube.com/watch?v=LSx0zgh04oM

  ตอบลบ
 47. นางสาวอรอนงค์ ชนะบุญ เลขที่ 29
  http://www.youtube.com/watch?v=RX5PaeUd0zQ

  ตอบลบ
 48. นายศาสตรวิทย์ เฉิดฉาย เลขที่ 1 ครับ
  http://satrawit.blogspot.com/

  ตอบลบ
 49. http://naiyanachai.blogspot.com/

  นางสาวนัยนา ชัยชนะแสง ม.6/11 เลขที่32

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม 2556 08:49

  http://bloggerpreyapon.blogspot.com/


  นางสาวปียาพร ผันผ่อน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. http://bloggerpreyapon.blogspot.com/


   นางสาวปียาพร ผันผ่อน

   ลบ
 51. นายอัธพล บัดจัตุรัส เลขที่ 6

  http://atthaphon11.blogspot.com/

  ตอบลบ
 52. นายธีรพล พรหมจารย์ เลขที่ 2
  http://teeraporon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 53. น.ส.ปวริศา ถานิน ม. 6/11
  เลขที่34
  http://popypawarisa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 54. www.facebook.com/pages/พรรณรายณ์-ศรีจันโท/210384325788282

  ตอบลบ
 55. นางสาวสุพรรษา ราชประสิทธิ์ เลขที่ 26 (ส่งครั้งที่ 2)
  http://www.youtube.com/watch?v=QZXUim0sn6k&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 56. นางสาวอรอุมา รังกุล เลขที่ 27 (ส่งครั้งที่ 2)
  http://www.youtube.com/watch?v=eLjCp4h8At8&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 57. นางสาวนงนุช ทวีบท เลขที่ 31 (ส่งครั้งที่2)
  http://www.youtube.com/watch?v=WPcjeZU7hNo

  ตอบลบ
 58. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 59. นางสาววริศา มงคลนำ ม.6/11 เลขที่ 19 (ครั้งที่๒)
  https://plus.google.com/117653669957156955894/posts

  ตอบลบ
 60. นายวุฒิชัย ปัตถานะ ม.6/11 เลขที่ 5 (ครั้งที่๒)
  http://topf11.blogspot.com/2013/09/blog-post.html

  ตอบลบ
 61. นายพงษ์พิทักษ์ สุรทรัพย์ ม.6/11 เลขที่ 3 (ส่งครั้งที่2)
  http://bangcub.blogspot.com/2013/09/blog-post.html

  ตอบลบ
 62. นางสาวอรอนงค์ ชนะบุญ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 เลขที่ 29 (ครั้งที่2)
  http://ornanong02.blogspot.com/2013/09/8-611-29.html

  ตอบลบ
 63. นางสาวเมธยา ขอมดำดิน ชั้น ม. 6/11 เลขที่ 40 (ครั้งที่ 2)
  http://www.youtube.com/watch?v=OPko0J0KWOc&feature=youtube_gdata

  ตอบลบ
 64. นางสาวรัชนี จิตต์จันทร์ ชั้น ม. 6/11 เลขที่36 (ครั้งที่2)
  http://www.youtube.com/watch?v=i2tdlzpJWRg

  ตอบลบ
 65. นางสาวสุมลทิพย์ อระบุตร
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 เลขที่ 22 (ครั้งที่2) ค่ะ^^
  http://sumonthip1996.blogspot.com/

  ตอบลบ
 66. นางสาวกมลนิตย์ กกฝ้าย ชั้น ม. 6/11 เลขที่ 30 (ครั้งที่2)
  http://desirabl.blogspot.com

  ตอบลบ
 67. นางสาวกุสุมา วงษ์อาด ชั้นม.6/11 เลขที่ 15 (ครั้งที่2)
  http://8prakhan.blogspot.com/2013/09/blog-post.html

  ตอบลบ
 68. นายพงศกร วงษ์มหาจักร์ ชั้นม.6/11 เลขที่ 7 (ครั้งที่2)
  http://dekteenzone.blogspot.com/

  ตอบลบ
 69. นายจิตรตการณ์ ชามัชศิมา ม.6/11 เลขที่ 8 (ครั้งที่ 2)
  http://aeingchittakarn.blogspot.com/2013/09/8-2.html

  ตอบลบ
 70. นางสาวแพรพรรณ รัตนลงเมือง
  ชั้น ม.6/11 เลขที่ 24 (ครั้งที่2)
  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3458259900283834930#allposts/src=dashboard

  ตอบลบ
 71. นางสาวจันทกานต์ วันนะวงค์สา ชั้น ม. 6/11 เลขที่ 42(ครั้งที่2)
  https://www.youtube.com/watch?v=iWXOV7GjfXY&feature=autoshare

  ตอบลบ
 72. นางสาวยลดา อินชมชื่น เลขที่่14 ม.6/11 (ครั้งที่2)
  http://inchomchuenja.blogspot.com/2013/09/8.html

  ตอบลบ
 73. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ครั้งที่2)
  นายชัยณรงค์ พันธ์ก่ำ ชั้น ม.6/11 เลขที่ 9
  http://chainarongpunkom.blogspot.com/2013/09/2.html

  ตอบลบ
 74. นางสาวนิศาชล พรมหาชัย เลขที่ 13(ครั้งที่2)
  http://nisachonprommahachai.blogspot.com/2013/09/2.html

  ตอบลบ
 75. นางสาวพัชรพร หาสอกส่อง เลขที่ 18
  http://patcharaporn-noey.blogspot.com/2013/09/1.html

  ครั้งที่2 ค่ะ

  ตอบลบ
 76. นางสาวน้ำค้าง พันธมุย ม.6/11


  งานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (อันเก่าลืมรหัสค่ะ)

  http://112222fffhhh.blogspot.com/

  ตอบลบ
 77. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 78. นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณ์ทอง ชั้นม.6/11 เลขที่ 41

  ตอบลบ
 79. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 80. นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณ์ทอง ชั้นม.6/11 เลขที่ 41
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ครั้งที่ 2)

  http://rakdoraemon67.blogspot.com/

  ตอบลบ
 81. นายทนงศักดิ์ นามแสงผา ม.6/11 เลขที่ 4 (ครั้งที่2)
  http://tanongsak1996.blogspot.com/2013/09/2.html

  ตอบลบ
 82. นางสาวรัตนาภรณ์ หวังแววกลาง ชั้น ม6/11 เลขที่37 (ส่งครั้งที่ 2)
  http://www.youtube.com/watch?v=MjHb6PHVn_U

  ตอบลบ
 83. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2556 05:59

  นางสาวพรรณรายณ์ ศรีจันโท เลขที่ 17 ม.6/11 (ครั้งที่ 2)

  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97/210384325788282?fref=ts

  ตอบลบ
 84. นางสาว ปวริศา ถานิน ชั้น ม.6/11 เลขที่ 34 (ภาคเรียนที่ 2)
  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3718911589176662113#allposts/postNum=0

  ตอบลบ
 85. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 86. นางสาวกมลนิตย์ กกฝ้าย ม.๖/๑๑ เลขที่ ๓๐
  http://kamolnitkokfai.blogspot.com/2013/11/2-1.html

  ตอบลบ
 87. นางสาวรัตนาภรณ์ หวังแววกลาง ชั้น ม.๖/๑๑ เลขที่ ๓๗ (ส่งครั้งที่ ๒)
  https://www.youtube.com/watch?v=fVq0lt1M5bQ&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 88. นางสาว สุพรรษา ราชประสิทธิ์ ม.6/11เลขที่26(ภาคเรียนที่ 2)
  http://suphansaboll.blogspot.com/

  ตอบลบ
 89. นางสาวจันทกานต์ วันนะวงค์สา ม. 6/11 เลขที่ 42(ครั้งที่ 2 )
  http://chantakan07.blogspot.com/

  ตอบลบ
 90. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 91. นางสาวสุจิตรา อุปรัตถา ม. 6/11 เลขที่38 (ครั้งที่2)
  http://sujitra2015.blogspot.com/2013/10/8-1.html

  ตอบลบ
 92. http://aununchalee.blogspot.com/
  นางสาวอัญชลี สมตัว เลขที่ 21 ม.6/11 (ส่งครั้งที่ 2) ค่ะ

  ตอบลบ
 93. นางสาวกมลนิตย์ กกฝ้าย ม.๖/๑๑ เลขที่ ๓๐ (ส่งครั้งที่ ๒)
  http://kamolnitkokfai.blogspot.com/2013/11/2-1.html

  ตอบลบ
 94. งานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 2
  นางสาวกุสุมา วงษ์อาด ม.6/11 เลขที่15
  http://vetaveta123.blogspot.com/

  ตอบลบ
 95. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 96. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ ๓
  นางสาวรัตนาภรณ์ หวังแววกลาง ชั้น ม.๖/๑๑ เลขที่ ๓๗
  https://www.youtube.com/watch?v=MOs4iP9FPoY&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 97. นางสาวอัญชลี สมตัว ชั้น ม.6/11 เลขที่ 21
  (ส่งครั้งที่ 3 ค่ะ)

  http://aununchalee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 98. http://patcharitta.blogspot.com/
  นางสาวพัชริตตา ชัยคำพา ส่งครบหมดแล้วค่ะ

  ตอบลบ