วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประกาศไปยัง นักเรียนชั้น ม.6 ที่เรียนกับครู

1. สอบกลางภาคชีววิทยา  วันศุกร์ที่  16 สิงหาคม 2556  เวลา  15.30 - 16.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์  โดยนักเรียนต้องไม่เข้าห้องช้ากว่า 15.40 น.  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น