วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมวิวัฒนาการ กิจกรรมที่ 2 (เก็บโบนัส)

ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร ? 
หมดเวลาวันพุธที่ 21 ส.ค. 56 จ้า
ตอบที่กล่องความคิดเห็นของโพสต์นี้จ้ะ

112 ความคิดเห็น:

 1. 1. เพื่อทำให้เรารู้และเข้าใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดและความเป็นมาของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเพื่อความอยู่รอด
  2. ประโยชน์
  2.1 ทราบถึงต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิต
  2.2 ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต
  2.3 เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
  นางสาวอิสรา ปัจจ่าเนย์ ชั้น ม.6/11 เลขที่ 23

  ตอบลบ
 2. การที่เรามีการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ โดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดประวัติความเป็นมาของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นแหล่งความรู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาจนำไปสู่การวิวัฒนาการหรือการสูญพันธ์ และสิ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการสามารถนำไปใช้ตอบปัญหาต่างๆของสิ่งที่เราสงสัยได้ เช่น ทำไมนกถึงมีปีก ทำไม ดอกไม้ถึงมีสีสันสวยงาม สามารถนำความรู้เรื่องนี้นำไปประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ได้อีกด้วย เช่น ปัญหาการดื้อยาของเชื้อโรค ปรสิต หรือแมลงศัตรูพืชต่าง ๆ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องศึกษาไห้เข้าใจเพื่อความอยู่รอดและไห้ได้สิ่งที่ตรงต่อความต้องการของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิต

  [นายชนาธิป ทุมรินทร์ ม.6/12 เลขที่ 10]

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
  --เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นประโยชน์ในการอธิบายชีววิทยา สาขาต่างๆ เช่น พฤติกรรม ประชากร สัณฐานวิทยา พันธุศาสตร์ เป็นต้น
  --เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของประชากรในอนาคต
  (นายเทพนครินทร์ คำพันธ์ ชั้น ม.6/12 เลขที่ 6 )

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ18 สิงหาคม 2556 07:57

   การที่ เราศึก ษาเกียวกับวิวัฒนาการของ สิงมี ชีวิต
   เพื่อให้ เข้าใจถึงประวัติความเป็นมา ของสิ่ง มีชีวิตนั้นๆว่า อยู่ ในแวดล้อมโดยธรรมชาติ ที่มี  อากาศ  แม่น้ำ ลำคลอง  ทะเลสาบ มหาสมุทร พื้นดิน แร่ธาตุ ภูเขา ป่าไม้ และสัตว์ป่า เป็นต้น
   และเพื่อทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิวัฒนากาน ของสัตร์ ที่มีการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และทำให้เราเกิด ไอเดียในการรับมือกับสภาพ ที่จะเกิดขึ้นกระทันหัน..
   นราวิชญ์ ยุบลชู ชั้น ม.6/7 เลขที่ 2

   ลบ
 6. ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่วกับวิวัฒนาการ
  - เพราะต้องการรู้กำเนิดและประวัติความเป็นมาของมนุษย์รวมทั้งสัตว์และพืช ต้องการรู้ว่าวิวัฒนาการเกิดขึ้นได้อย่างไรและก็มีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นพลังผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่อาจนำไปสู่วิวัฒนาการหรือไม่ก็นำไปสู่การสูญพันธุ์
  ศึกษาแล้วมีประโยชน์อะไร
  - สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต การรักษาโรคต้องมีการศึกษาวิจัยและก็พัฒนาตลอดเวล
  (นางสาวเจนจิรา จันต๊ะคาด เลขที่ 15 ชั้น ม.6/9)

  ตอบลบ
 7. เพราะ การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จะทำให้เรารู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างในอดีต เราจะสามารถรู้ว่าในอดีตนั้นสิ่งมีชีวิตต้องพบเจอกับสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้างและสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นต้องทำอย่างไรถึงจะอยู่รอดได้ ทำให้เราได้ทราบว่าหากเจอกับสภาพแวดล้อมแบบเดียวกันกับในอดีต เราจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เผ่าพันธุ์ของเราอยู่รอด เพราะ สภาพแวดล้อมและธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เราจึงต้องศึกษาการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเพื่อที่จะทำให้เราได้รู้เหตุการณ์และรู้วิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นบนโลกของเราและมันอาจจะเกิดขึ้นอีกก็เป็นได้

  ( นายอธิคม สมบัติใหม่ ชั้น ม.6/12 เลขที่ 14 )

  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ18 สิงหาคม 2556 08:28

  การที่ เราศึก ษาเกียวกับวิวัฒนาการของ สิงมี ชีวิต
  เพื่อให้ เข้าใจถึงประวัติความเป็นมา ของสิ่ง มีชีวิตนั้นๆว่า อยู่ ในแวดล้อมโดยธรรมชาติ ที่มี  อากาศ  แม่น้ำ ลำคลอง  ทะเลสาบ มหาสมุทร พื้นดิน แร่ธาตุ ภูเขา ป่าไม้ และสัตว์ป่า เป็นต้น
  และเพื่อทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิวัฒนากาน ของสัตร์ ที่มีการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และทำให้เราเกิด ไอเดียในการรับมือกับสภาพ ที่จะเกิดขึ้นกระทันหัน..
  นราวิชญ์ ยุบลชู ชั้น ม.6/7 เลขที่ 2

  ตอบลบ
 11. -เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตว่ามีการดำรงค์ชีวิตอยู่รอดได้มาถึงปัจจุบัน และรู้ว่าวิวัฒนาการมีการสืบทอดให้ดำรงเผ่าพันธุ์ได้มีการขยายเผ่าพันธุ์ให้มากขึ้น มีความแตกต่างของ species ใหม่เกิดขึ้นแล้วการที่จะมีวิวัฒนาการได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ และสิ่งรอบๆอื่นๆ
  ประโยชน์คือการศึกษาเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจะทำให้เข้าใจถึงต้นกำเนิดความคล้ายคลึง ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด รวมทั้งเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมหรืออาจกล่าวได้ว่าการศึกษาวิวัฒนาการเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
  (นายอัครินทร์ อะโน เลขที่6 ม.6/13)

  ตอบลบ
 12. ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ เพื่อให้เราได้รู้จักว่าสิ่งมีชีวิตมีต้นกำเนิดมาจากไหน สิ่งแวดล้อมการเป็นอยู่เป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตอย่างไร นำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่นด้านการแพทย์ และอธิบายได้หลายอย่างในชีววิทยา เช่น วิธีดำเนินชีวิตของประชากร พันธุกรรม
  (นางสาวรัชนียากร ศิริชน ชั้นม.๖/๗ เลขที่๒๗)

  ตอบลบ
 13. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 14. ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ?
  ผมขอตอบว่า ก็เพราะทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ที่เกิดมาได้ต้องมีเบื้องหลังของมัน เบื้องหลังของมันนั้นก็มาจากบรรพบุรุษที่ส่งต่อมารุ่นสู่รุ่น อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้ แต่ก็ยังคงมีจุดที่ทำให้เราทราบว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งนั้นมีต้นกำเนิดจากอะไร เราจึงต้องศึกษาว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆเพื่อดูว่าเกิดวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตใดในอดีต
  ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร ?
  ผมขอตอบว่า -เพื่อจำแนกสิ่งมีชีวิตว่ามีบรรพบุรุษมาจากอะไรบ้าง
  -เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงจากบรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบัน
  -เพื่อหาทางป้องกันการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาแล้ว
  -เพื่อหาปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต
  -เพื่อคำนวณหาระยะเวลาในการมีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตยุคต่างๆ
  -เพื่อพัฒนายาป้องกันโรค เช่น วัคซีน เซรุ่ม เป็นต้น
  [นายดราทิตย์ มาตราช ชั้น ม.6/13 เลขที่่1]

  ตอบลบ
 15. ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ?
  เพราะจะได้ทราบที่มาของสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลก เพื่อหาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในอดีตกับปัจจุบัน และหาวิธีป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์หรือสูญพันธุ์ไป แล้วจะนำไปสู่การหาคำตอบอีกหลายๆอย่างต่อไป
  ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร ?
  -ทำให้ทราบบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ และทราบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
  -ทำให้สามารถวิเคาระห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
  -ทำให้ทราบว่าสภาพทางธรณีวิทยา สภาพภูมิอากาศ มีผลต่อการดปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิต
  (นายมานะศักดิ์ ผลจันทร์ เลขที่ 2 ม.6/12)

  ตอบลบ
 16. การศึกษาวิวัฒนาการเป็นเเกนหลักสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกสาขาวิชาชีพ เเละการศึกษาวิวัฒนาการยังทำให้เราทราบถึงเเหล่งกำเนิดเเละลักษณะเดิมของบรรพบุรุษของเราเเละบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆด้วย การที่เราไม่เข้าใจกระบวนการการเปลี่ยนเเปลงวิวัฒนาการเเล้ว เราก็ไม่อาจเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้ ที.ดอบซานสกี(Th.Dobzhansky)ที่กล่าวไว้ว่า"การศึกษาชีววิทยาจะไม่มีความหมายถ้าไม่สัมพันธ์กับเเนวความคิดวิวัฒนาการ"(Nothing in biology marks sense except in the light of evolution)
  นายประริวิทย์ สุโคตร เลขที่ 17 ชั้น ม. 6/12

  ตอบลบ
 17. การศึกษาวิวัฒนาการเป็นเเกนหลักสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกสาขาวิชาชีพ เเละการศึกษาวิวัฒนาการยังทำให้เราทราบถึงเเหล่งกำเนิดเเละลักษณะเดิมของบรรพบุรุษของเราเเละบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆด้วย การที่เราไม่เข้าใจกระบวนการการเปลี่ยนเเปลงวิวัฒนาการเเล้ว เราก็ไม่อาจเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้ ที.ดอบซานสกี(Th.Dobzhansky)ที่กล่าวไว้ว่า"การศึกษาชีววิทยาจะไม่มีความหมายถ้าไม่สัมพันธ์กับเเนวความคิดวิวัฒนาการ"(Nothing in biology marks sense except in the light of evolution)
  นายประริวิทย์ สุโคตร เลขที่ 17 ชั้น ม. 6/12

  ตอบลบ
 18. ธวชิน อดทน19 สิงหาคม 2556 01:13

  ทำไมจึงต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ?
  -เพราะต้องการทราบเรื่องราวหรือต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกของเรา รวมทั้งมนุษย์ ว่าในหลายล้านปีที่ผ่านมามนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร และมีลักษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตนั้นอย่างไร โดยจะทำให้เรารู้ว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไร มีวิวัฒนาการมากมายของสิ่งต่างๆ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน และเรายังจะมีวิวัฒนาการต่อไปเรื่อยๆ เพื่อการดำรงชีวิตรอดของเรา

  ตอบลบ
 19. ธวชิน อดทน19 สิงหาคม 2556 01:17

  ^
  ^
  ^
  นายธวชิน อดทน ชั้น ม.6/12 เลขที่ 9

  ตอบลบ
 20. เพื่อที่เราจะได้ศึกษาว่าวิวัฒนาการเกิดขึ้นได้อย่างไรมีต้นกำเนิดมาจากอะไร และมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นวิวัฒนาการหรือไปสู่การสูญพันธ์
  มีประโยชน์อย่างไร?
  -เพื่อนำไปจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้
  -ทำให้รู้ถึงต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนั้น

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. น.ส.รัตติยา อุทกัง ม.6/13 เลขที่ 24

   ลบ
 21. ๑. ทำให้ทราบวิวัฒนาการในอดีตจะสามารถคาดเดาอนาคตได้แม่นยำขึ้น
  ๒. ทำให้เข้าใจพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
  ๓. สามารถนำเอามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาระยะยาวไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการแพทย์เกี่ยวกับการดื้อยาของเชื้อโรค หรือปรสิตต่างๆ หรือปัญหาทางการเกษตรเกี่ยวกับการดื้อยาของแมลงศัตรูพืช ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องของวิวัฒนาการร่วมกันมา (coevolution) ของสิ่งมีชีวิตที่มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น
  (นาย มลเฑียร แก่นผา ม.6/9 เลขที่2)

  ตอบลบ
 22. ๑.ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
  ตอบ เพราะว่าเราจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิด ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต ความเป็นมาและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตว่ามันมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่างๆได้อย่างไร

  ๒.ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร ?
  ตอบ ได้ทราบถึงความเป็นมาของสิ่งมีชีวิต การปรับตัว ความเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น และนำความรู้ด้านนี้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ได้อีกด้วย

  (นางสาวอมราภรณ์ พันกุลชะโร เลขที่๒๑ ชั้นม.๖/๑๓)

  ตอบลบ
 23. ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
  - เพราะต้องการรู้ถึงต้นกำเนิดและประวัติความเป็นมาของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และปัจจัยที่มีผลต่อการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตรวมไปถึงการสูญพันธุ์
  ประโยชน์...
  - สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม และเป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงการรักษาโรคต้องมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการตลอดเวลา

  (น.ส.ชมพู่ ทิพเนตร ชั้นม.6/9 เลขที่ 38)

  ตอบลบ
 24. ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ?
  - เพื่อนำวิชาความรู้ทางชีววิทยาไปประยุกต์ใชในทางการแพทย์ การเกษตร ตลอดจนเศรษฐกิจ และสังคมของมนุษย์เพื่อการอยู่ดีกินดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากปราศจากความรู้ความเข้าใจทางหลักการวิวัฒนาการและความเป็นมาแล้ว วิทยาการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก็จะไม่เกิดขึ้น

  ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร?
  - ในด้านการแพทย์
  - ในด้านการเกษตร
  - ในด้านการเศรษฐกิจ
  - ในด้านการสังคม

  นายทวีศักดิ์ บุดดีคำ ม.6/13 เลขที่ 2

  ตอบลบ
 25. ทำไม?
  เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต รวมไปถึงลักษณะโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในดึกดำบรรพ์ ว่ากว่าจะมาเป็นสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันได้ต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะ ต้องพัฒนาสายพันธุ์ของตัวเองไปอย่างไรบ้าง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการคัดเลือกทางธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเพราะถ้าสัตว์ไม่สามารถดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้ก็จะทำให้สูญพันธุ์ไป
  ประโยชน์ ?
  1. ทำให้ทราบถึงต้นตระกูลหรือบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
  2. ทำให้ทราบถึงการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบัน

  (นายชัยสิทธิ์ โคตรสมบัติ ชั้นม.6/13 เลขที่ 9)

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ19 สิงหาคม 2556 05:11

  เพราะ การศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ จะสามารถทำให้เรารู้จักประวัติ และความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกาย ที่อาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมนั้นๆของสิ่งมีชีวิตในอดีต
  ประโยชน์
  ๑. ทำให้ทราบวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  ๒. ทำให้ทราบถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
  ๓. สามารถนำหลักฐานในการศึกษาเรื่องวิวัฒนาการไปเป็นสื่อการเรียนได้อย่างถูกต้อง
  ๔. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อาทิ เช่น ด้านการแพทย์
  ๕. สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปเป็นแนวทางในการป้องกันสิ่งมีชีวิตของแต่ละชนิดไม่ให้สูญพันธุ์ได้
  (นางสาวอรอุมา รังกุล ม. 6/11 เลขที่ 27)

  ตอบลบ
 27. ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ?
  เพราะเราทราบมาแล้วว่าสิ่งมีชีวิตจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจะทำให้เราทราบถึงลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของสิ่งมีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ทราบถึงบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ
  และสามารถจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตได้

  ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร
  -ทำให้ทราบถึงบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ
  -เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต
  -เพื่อหาทางป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในอนาคต

  ตอบลบ
 28. นางสาวชลธิชา พูลอ่อน ม.6/11 เลขที่ 16

  ตอบลบ
 29. ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
  ตอบ เพราะว่าเราจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิด ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต ความเป็นมาและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตว่ามันมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
  ประโยชน์
  ทำให้ทราบวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถนำหลักฐานในการศึกษาเรื่องวิวัฒนาการไปเป็นสื่อการเรียนได้อย่างถูกต้อง
  นางสาวสุปราณีย์ กลางนอก เลขที่ 32 ม.6/9

  ตอบลบ
 30. ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ?
  =เพราะการพัฒนาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ทำให้สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เราจึงต้องศึกษาเพื่อความเข้าใจ
  มีประโยชน์อย่างไร คือ ได้รู้การพัฒนาของสิ่งมีชีวิต ได้รู้การเกิดของวิวัฒนาการ
  ได้รู้การนำไปใช้ในทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย
  นางสาวสุพรรษา ราชประสิทธิ์ เลขที่26 ม.6/11

  ตอบลบ
 31. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 32. ๑.ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ?
  ตอบ เพราะเราต้องการทราบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  เพื่อทำให้เราทราบความเป็นมาของบรรพบุรุษและสามารถจำแนกของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดได้

  ๒.ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร
  ตอบ ทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  ทำให้ทราบบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
  สามารถแยกประเภทของสิ่งมีชีวิตได้
  นางสาวนงนุช ทวีบท ชั้นม. 6/11 เลขที่ 31

  ตอบลบ
 33. คำถาม : ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร ?

  ตอบ :
  ศึกษาเพื่อให้รู้จุดกำเนิดและประวัติความเป็นมาของมนุษย์รวมทั้งพืชและสัตว์ ที่มีอยู่หลายชนิด ว่ามีวิวัฒนาการเกินขึ้นอย่างไร และมีปัจจัยใดที่ทำให้สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

  ประโยชน์
  -ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  -ทำให้ทราบว่าสิ่งมีชีวิตพัฒนาจากสิ่งใดในอดีต
  -ทำให้ทราบระยะเวลาในการมีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิต
  -ทำให้ทราบถึงแนวทาง การรักษา และการป้องกันสิ่งมีชีวิตไม่ให้สูญพันธุ์

  (นายมนัส จรรยามั่น เลขที่ 11 ชั้น ม. 6/11)

  ตอบลบ
 34. ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร ?
  เพราะว่า....เป็นแกนหลักของวิทยาศสตร์ชีวภาพทุกสาขาวิชาชีพ ถ้าเราไม่เข้าใจกระบวนการการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงพื้นฐานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้ การศึกษาทำให้เรารู้ประวัติความเป็นมาของมนุษย์รวมทั้งสตว์และพืชหลากหลายชนิด และยังต้องการรู้ว่าวิวัฒนาการ เกิดขึ้นได้อย่างไรมีปัจจัยอะไรบ้าง การเปลี่ยนแลงของประชากรที่อาจนำไปส้วิวัฒนาการหรือไม่ก็นำไปสู้การสูญพันธุ์

  การนำไปประยุกต์ใช้
  ใช้แก้ปัญหาระยะยาวไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการแพทย์ เกี่ยวกับการดื้อยาของเชือโรค และปัญหาทางการเกษตรเกี่ยวกับการดื้อยาของแมลงศัตรูพืช เป็นต้น  นายพงศธร ดอนอ่อนเบ้า ม.6/11 เลขที่ 10

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ19 สิงหาคม 2556 06:39

  ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
  เพราะเราจะต้องรู้ว่าก่อนที่จะมีโครงสร้างหรือลักษณะแบบนี้ เคยมีลักษณะและโครงสร้างใดมาก่อนบ้าง และมีการวิวัฒนาการใดบ้าง
  ประโยชน์
  -ทำให้ทราบถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตก่อนที่จะวิวัฒนาการ
  -ทำให้ทราบเกี่ยวกับการวิฒนาการของสิ่งมีชีวิต
  -สมาารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการศึกษาได้
  นางสาวสุธาภรณ์ สนวา ชั้น ม. 6/7 เลขที่ 41

  ตอบลบ
 36. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 37. เพราะการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจะทำให้เรารู้ว่าในอดีตสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไร และทำให้ทราบว่าสิ่งมีชีวิตแต่ล่ะชนิดมีวิวัฒนาการจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
  การนำไปใช้ประโยชน์
  ทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  [น.ส.สุชาวดี โพธิสิทธิ์ ชั้นม.6/13 เลขที่ 44]

  ตอบลบ
 38. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 39. ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
  เพราะจะได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากอดีตจนถึงประจุบัน ตามหลักฐานที่บ่งบอก เช่น
  - หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์
  - หลักฐานจากกายวิภาคเปรียบเทียบ
  - หลักฐานจากวิทยาเอ็มบรโอเปรียบเทียบ
  - หลักฐานจากชีวภูมิศาสตร์
  และจะได้ทราบถึงระยะเวลาของสิ่งมีชีวิตนั้นตามหลักฐานที่ได้ผ่านการเปรียบเทียบตามหลักฐานต่างๆ
  (นางสาว จันทกานต์ วันนะวงค์สา ชั้น ม 6/11 เลขที่ 42)

  ตอบลบ
 40. 1.ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ?
  >>>เพราะการศึกษาวิวัฒนาการ ทำให้เราทราบถึงต้นกำเนิด ความเหมือนและความแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิต ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงจากเดิมของสิ่งมีชีวิตต่าง ซึ่งอาจบอกได้ว่าการศึกษาวิวัฒนาการเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
  2.ศึกษาแล้วมีประโยชน์อะไร?
  >>>ทำให้เราทราบวิวัฒนาการจากเดิมสู่ปัจจุบัน และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต
  (นางสาวรัตติญากร เพชรสอดแสง ม.6/13 เลขที่ 19)

  ตอบลบ
 41. เพื่อให้รู้ความเป็นมาเป็นไปของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่บนโลกว่ามีวิวัฒนาการอย่างไรจากแต่ก่อนเป็นอย่างไรและปัจจุบันเป็นอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตด้วย
  ประโยชน์ คือ - ทำให้ทราบถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
  - ทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  (นายวิษณุ ดันนอก ชั้น ม. 6/13 เลขที่ 15)

  ตอบลบ
 42. 1. ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ?
  ดิฉันขอตอบตามความเข้าใจว่า เพราะการศึกษาวิวัฒนาการถือเป็นพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์ชีววิทยาทุกแขนง หรือเป็นวิชาที่เราสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนั้น นอกจากนี้เรื่องราววิวัฒนาการมีความสัมพันธ์กับการศึกษาที่จะทำให้เข้าใจถึงต้นกำเนิดความคล้ายคลึง ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด รวมทั้งเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม
  2. ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร ?
  ดิฉันขอตอบตามความเข้าใจว่า ประโยชน์ของวิวัฒนาการที่ได้ศึกษาไปแล้วนั้น จากการสำรวจ มีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งในส่วนที่เป็นวิชาการ เศรษฐกิจ การรักษา และการป้องกันสิ่งมีชีวิตไม่ให้สูญพันธุ์ ตลอดจนการนำมาประยุกต์ใช้กับปัญหาอันหลากหลายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
  (นางสาวเมธยา ขอมดำดิน ชั้น ม.6/11 เลขที่ 40

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ19 สิงหาคม 2556 08:21

  เพื่อให้ทราบว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นในแต่ละยุคที่มีการวิวัฒนาการตัวเองว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ และเพื่อให้รู้ถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นว่าลักษณะโครงร่างมีลักษณะเ็ป็นอย่างไรในแต่ละยุค การศึกษาวิวัฒนาการมีประโยชน์คือได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและมีการเตรียมพร้อมในสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ (นางสาวศศิวิมล พรมทองดี ชั้น ม.6/12 เลขที่ 27)

  ตอบลบ
 44. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 45. =>ทำไม่ต้องศึกษา..ก็เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกแขนง และการที่เราไม่รู้จัก ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ เราก็เลยไม่เข้าใจพื้นฐานความเป็นมาของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดว่าเป็นมาอย่างไร แล้วถ้าเราไม่นำหลักพื้นฐานของวิวัฒนาการไปประยุกต์ใช้ส่วนมากมักจะนำไปสู่ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เหตุนี้เราจึงต้องนำหลักพื้นฐานมาประยุกต์ใช้นะคับ
  =>ได้ประโยชน์ก็คือ..
  -ประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์
  -ประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร
  -ประยุกต์ใช้ในด้านเศรษฐกิจ
  ตลอดจนด้านสังคมและความกินดีอยู่ดีของสิ่งมีชีวิต จนถึงปัจจุบัน

  (นายวุฒิชัย ปัตถานะ ม.6/11 เลขที่ 5 ครับ)

  ตอบลบ
 46. (ตามความเข้าใจนะครับ)
  ==>ศึกษาเพื่อดูแนวโน้มของวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
  ชนิดต่างๆว่ามีแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
  ==> ซึ่งประโยชน์ที่ได้คือ ทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ และนำแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

  #นายชยธร ทุมรินทร์ เลขที่ 13 ชั้น ม. 6/12

  ตอบลบ
 47. เพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจึงสามารถสืบทอดสายพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันได้และเกิดการวิวัฒนาการทางด้านใด
  ประโยชน์
  -สามารถนำมาปรับใช้ในทางการแพทย์ได้
  -สามารถนำไปปรับใช้ในด้านเศรษฐกิจและทางการเกษตร
  -ทำให้รู้จักวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมาตั้งแต่ต้นกำเนิด เพื่อที่จะได้นำมารักษาและป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตนั้นๆสูญพันธุ์ได้
  และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในทางวิทยาศาสตร์ได้อีกหลายด้าน
  (น.ส. สุดาดวง ประวัติศรี เลขที่ 39 ชั้นม.6/11)

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ20 สิงหาคม 2556 02:02

  ที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการเพราะจะได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรรวมถึงอยากทราบเกี่ยวกับกระบวนการเกิดของมนุษย์รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเช่น ศึกษาจากโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกค้นพบและศึกษาจากซากดึกดำบรรพ์ว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรและมีวิวัฒนากรมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไร ประโยชน์ของการศึกษาก็คือเพื่อทีี่ผู้ศึกษาจะได้ทราบถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ได้อีกด้วย รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ทางด้านประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาอีกด้วย (นางสาวยลดา อินชมชื่น ม.6/11 เลขที่14)

  ตอบลบ
 49. -เพื่อที่จะศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยเราสามารถศึกษาได้จากซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตได้
  ประโยชน์
  - นำมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม รวมทั้งทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ได้
  (นางสาวแพรพรรณ รัตนลงเมือง ชั้น ม.6/11 เลขที่ 24 )

  ตอบลบ
 50. เพื่อที่จะศึกษาว่าวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยที่เราจะสามารถศึกษาจากสิ่งมีชีวิตได้ ส่วนประโยชน์เราก็จะนำมาใช้ในทางด้านแพทย์และวิทยาศาสตร์ได้ (นางสาวลลิตา บัวขาว ม.6/11 เลขที่ 28)

  ตอบลบ
 51. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 52. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 53. เพื่อที่จะได้ทราบความเป็นมาของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นคือเผ่าพันธุ์อะไร และมีปัจจัยอะไรที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่าน้ันมีการเปลี่ยแปลง
  ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
  1.ทำให้เราทราบความเป็นมาของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น
  2.สามารถนำไปใช้ในด้านประวัติศาสตร์ได้ เพื่อที่เราจะได้รู้ถึงความเป็นมาของสภาพพื้นที่ในอดีตว่ามีลักษณะทางภูมิศาสตร์อย่างไร
  (นางสาวพัชรินทร์ ประกอบนัน ชั้น ม.6/13 เลขที่ 40)

  ตอบลบ
 54. ทำไมต้องศึกษาวิวัฒนาการ?
  การที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน เราก็มีความจำเป็นต้องรู้ว่าในอดีตนั้นเขาเป็นอย่างไร พัฒนามาจากสิ่งมีชีวิตชนิดใด เรียกง่ายๆ คือเราต้องรู้ว่าบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตชนิดที่เราสนใจศึกษา จึงจะทำให้สามารถตอบปัญหาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
  ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร?
  1.นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาทางด้าน การแพทย์ วิทยาศาสตร์
  2.นำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาทางการทำการเกษตร
  3.ทำให้รู้ถึงความเป็นมาของสิ่งมีชีวิต
  (นางสาววรรณิภา ไชยวาริต ชั้น ม.6/13 เลขที่ 43)

  ตอบลบ
 55. ทำไมต้องศึกษาวิวัฒนาการ?
  เพราะคนเราเกิดมาต่างก็มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่เกิดจนตาย จึงสงสัยว่าเพราะสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆอยู่ตลอดเวลาโดยมีปัจจัยหลายอย่างเกิดตามสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ โดยการศึกษาวิวัฒนาการจะทำให้รู้ว่าเผ่าพันธุ์เดิมเป็นอย่างไรและมีวิวัฒนาการมากน้อยเพียงใด (นางสาว ปรียาพร ผันผ่อน ชั้นม.6/11 เลขที่ 33)

  ตอบลบ
 56. เพื่อต้องการทราบว่า สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการเป็นมาอย่างไรและเกิดวิวัฒนาการว่าขึ้นได้อย่างไร ทำไมสิ่งมีชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป ประโยชน์ในการศึกษาจะทำให้ทราบถึงที่มาที่ไปในการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และสิ่งใดที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไป และทำไมต้องมีการเปลี่ยนแปลง(เมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆก็เปลี่ยนไป เช่นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา เมื่อเวลาเปลียนไปสิ่งมีชีวิตจึงต้องปรับสภาพให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม)
  (น.ส. วริศา มงคลนำ ม. 6/11 เลขที่ 19)

  ตอบลบ
 57. 1. ทำไมต้องศึกษาวิวัฒนาการ
  เพราะ มนุษย์มีการพัฒนาเรื่อยๆ และหลายๆอย่าง รวมถึงกระบวนการเริ่มต้นของการเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาอย่างไรจนมาถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีการพัฒนาทางด้านการเรียนรู้ ทางด้านสมอง ทางด้านการใช้ชีวิตอย่างไร
  2.ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
  เพื่อทราบถึงการพัฒนาการของมนุษย์ และทราบถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

  ( นายพงษ์พิทักษ์ สุรทรัพย์ ม.6/11 เลขที่ 3 )

  ตอบลบ
 58. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 59. 1.ทำไมต้องศึกษาวิวัฒนาการ?
  เพราะ ต้องการรู้กำเนิดและประวัติความเป็นมาของมนุษย์รวมไปถึงสัตว์และพืชว่าวิวัฒนาการเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีปัจจัยอะไรที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง
  2.ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
  คือ ทำให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีการเปลียนแปลงอย่างไรและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ และทางด้าการเกษตรได้
  (นางสาวสุจิตรา อุปรัตถา ม.๖/๑๑ เลขที่ ๓๘)

  ตอบลบ
 60. >>ทำไมต้องศึกษาวิวัฒนาการ
  ตอบ เพราะสิ่งมีชิวิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจึงต้องศึกษาวิวัฒนาการว่ามีการพัฒนาได้อย่างไร หรือเกิดกระบวนการที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาสิ่งมีชิวิตหรือไม่
  >>ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
  ตอบ จะได้ทราบพัฒนาการแต่ละช่วงของสิ่งมีชีวิต
  แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการแพทย์การเกษตรและวิทยาศาสตร์ค่ะ

  (นางสาวเสาวนีย์ ภาชื่น ม.6/13 เลขที่ 30)

  ตอบลบ
 61. ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ?
  ตอบ เพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น เราจึงต้องศึกษาว่าสิ่งมีชีวิตนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนได้กลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันนี้

  ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร ?
  ตอบ -รู้ถึงวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ
  -นำไปประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์
  (นางสาวกาญจนา สุภาผล ชั้น ม.6/13 เลขที่ 33)

  ตอบลบ
 62. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากต้นกำเนิดสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนมาถึงปัจจุบัน ทั้งด้านรูปร่าง ส่วนประกอบ พฤติกรรม การดำรงชีพ ความคล้ายคลึง ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตนั้น
  ประโยชน์ เพื่อให้ เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง ของสิ่ง มีชีวิตแต่ละชนิดว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางใด และจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่
  (นางสาวศรัญญา สานิพามะณี ม.6/9 เลขที่ 18)

  ตอบลบ
 63. -ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ?
  ตอบ เพื่อให้รู้จุดกำเนิดและประวัติความเป็นมาของมนุษย์รวมทั้งพืชและสัตว์ ที่อยู่บนโลกว่ามีวิวัฒนาการอย่างไร เพราะ มนุษย์มีการพัฒนาเรื่อยๆ ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถศึกษาได้จากซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตได้
  -ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร ?
  ตอบ ได้ทราบถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชวิตใตแต่ล่ะชนิด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ และทำให้รู้จักวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมาตั้งแต่ต้นกำเนิด เพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการแพทย์ เพื่อรักษาโรคภัยต่างๆในปัจจุบัน
  (นางสาว ธณกนก สิงห์ดา ม6/7 เลขที่ 21 )

  ตอบลบ
 64. -ทำไมต้องศึกษาวิวัฒนาการ ?
  ก็เพราะวิวัฒนาการเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมาย จึงต้องศึกษาว่าต้องแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งมีชีวิตมีรูปแบบในการดำรงชีวิตอย่างไร มีการปรับตัวอย่างไรในการอยู่รอดและทำไมถึงอยู่รอดมาได้ถึงปัจจุบัน
  -ประโยชน์ที่ได้รับ
  ทำให้เราเข้าใจและทราบถึงการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
  นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆ เช่น ด้านทางการแพทย์ ด้านการเกษตรกรรม เป็นต้น
  และทราบถึงวิธีการต่าง ที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอด และป้องกันไม่ให้สูญพันธ์อีกด้วยครับ (ตามที่เข้าใจนะครับ)
  ( นายศาสตรวิทย์ เฉิดฉาย เลขที่ 1 ม.6/11 )

  ตอบลบ
 65. 1.ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
  ตอบ เพื่อให้รู้ถึงความเป็นมาว่าสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และสิ่งมีชีวิตในอดีตว่ามีการดำรงชีวิตอย่างไรเพื่อที่จะให้อยู่รอด และทำไมถึงเกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

  2.ประโยชน์ของการศึกษา
  ตอบ เมื่อเรารู้ถึงแนวทางของสิ่งมีชีวิตและสามารถนำมาใช้ในการป้องกันการสุญพันธุ์ และ การที่จะปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

  นางสาว โสมนภา อะโน ม.6/12 เลขที่ 24

  ตอบลบ
 66. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 67. ทำไมต้องศึกษาวิวัฒนาการ?
  เพราะวิชาวิวัฒนาการมีความซับซ้อนและลึกซึ้งเป็นแกนหลักสำหรับวิทยศาสร์ชีวภาพทุกสาขาวิชาชีพ วิวัฒนาการเปรียบเหมือนกับสายเชื่อมโยงชีววิทยาทุกสาขา การที่เราไม่เข้าใจกระบวนการเปลีนยแปลงวิวัฒนาการนั้น อาจทำให้เราไม่เข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้ เนื่องจากวิวัฒนาการเป็นการศึกษาต้นกำเนิด ของสิ่งมีชีวิตว่ามีความเป็นมาอย่างไร

  ประโยชน์ของการศึกษา?
  การนำเอาความรู้ทางวิชาชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ การเกษตร ตลอดจนเศรฐกิจ และสังคมมนุษย์เพื่อการอยู่ดีกินดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากปราศจากความเข้าหลักของวิวัฒนาการแล้ว มักจะนำไปสู่ผลในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยตรงทั้งในระยะสั้น และยาว เช่น การดูแนวโน้มของการอยู่รอดของมนุษย์ในอนาคต เป็นต้น
  นางสาว อาภาพร ผลจันทร์ ม.6/12 เลขที่ 23

  ตอบลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ20 สิงหาคม 2556 08:41

  ทำไมต้องศึกษาวิวัฒนาการ ??? ??
  เพราะการศึกษาวิวัฒนาการทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต เมื่อทราบการเปลี่ยนแปลงเราสามารถป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ให้ซ้ำรอยในอดีตได้ และเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้ันในอดีตเกิดขึ้นมาจริงๆ เราก็สามารถแก้ไข หรือลดความเสียหายได้ไม่มากก็น้อย

  ประโยชน์ของการศึกษา ??? ??
  ประโยชน์มีมากมายจากการศึกษาวิวัฒนาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ ให้เข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน.

  นาย ณัฐวุฒิ บุตรรัตนะ ม.6/12 เลขที่ 12

  ตอบลบ
 69. -ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวของวิวัฒนาการ?
  ตอบ เพราะอยากทราบถึงปัจจัยที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของกาลเวลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  -ศึกษาแล้วนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
  ตอบ ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต ว่าทำไมถึงมีการปรับดุลยภาพให้เข้าสภาพแวดล้อม เพื่อความอยู่รอด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางด้านวิทยาศาตร์ แขนงต่างๆ และการเกษตร
  (นางสาวรัชนี จิตต์จันทร์ ชั้น ม.6/11 เลขที่ 36 )

  ตอบลบ
 70. 1.ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
  -เพื่อให้เข้าใจกลไกของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่มีบรรพบุรษมาจากสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำโดยมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ เพื่อให้เข้ากับกลไกของธรรมชาติสืบเนื่องต่อกันมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งสิ่งมีชีวิตปัจจุบันแตกต่างกับสิ่งมีชีวิตสมัยโบราณโดยสิ้นเชิง ทั้งทางกายภาพและสรีรวิทยาของร่างกายโดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเกิดในระดับประชากร
  2.ประโยชน์ของการศึกษา
  -ได้เตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของประชากรของสิ่งมีชีวิตในอนาคต และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ

  (นางสาวอรอนงค์ ชนะบุญ ม.6/11 เลขที่ 29)

  ตอบลบ
 71. - ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร ?
  ตอบ จากหลักฐานมากมายที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ ไม่ว่าจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ แสดงให้เห็นว่า สิ่งมีชีวิตในยุคแรกๆ มีจำนวนสปีชีส์ไม่มากนักและมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ต่อมาเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงจึงมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตาม จนมีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นและมีจำนวนสปีชีส์มากมาย ดังนั้น จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาลำดับขั้นตอนการแปรผันของสิ่งมีชีวิตว่ามีจุดกำเนิดมาจากอะไรและมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือไม่ในระยะแรก เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต ว่าเพราะเหตุใดถึงมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และความรู้ที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การเกษตร และนอกจากนี้ยังช่วยเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตนั้นๆ สูญพันธุ์ได้
  ( นางสาวอัญชลี สมตัว ชั้น ม.6 / 11 เลขที่ 21)

  ตอบลบ
 72. 1.
  -เพราะต้องการรู้แหล่งกำเนิด ประวัติความเป็นมา ของมนุษย์ สัตว์ และพืช ที่ีมีการเปลี่ยนแปลงมาจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีความแตกต่างกันทั้งรูปร่าง ลักษณะ พฤติกรรม
  2.
  -จากการศึกษาวิวัฒนาการทำให้ได้มีความรู้เพื่อที่จะใช้ในการเรียนรู้ในวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และทำให้ทราบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

  (นายจิตรตการณ์ ชามัชศิมา ม.6/11 เลขที่ 8)

  ตอบลบ
 73. การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการนั้นเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจุดกำเนิดหรือต้นกำเนิดของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดการวิวัฒนาการ
  ประโยชน์ของการศึกษาวิวัฒนาการนั้นสามารถที่จะเป็นแนวทางในการตั้งรับกับการวิวัฒนาการของมนุษย์หรือการสูญพันธ์ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตและการนำเอาความรู้ไปใช้ในการแพทย์หรือปัญหาทางการเกษตรเป็นต้น

  นายหัตธไชย ศิริสถิตย์ เลขที่ 4 ชั้น ม.6/12

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2556 03:51

  ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
  เพื่อทราบถึงประวัติความเป็นมาของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ และพืชหรือสิ่งต่างๆว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีการดำรงชีวิตตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรร่วมทั้งปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปศึกษาแนวโน้มในอนาคตต่อไป

  ประโยชน์ของการศึกษาวิวัฒนาการ
  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ทางด้านชีววิทยา ธรณีวิทยา ทางด้านการแพทย์ หรือเทคโนโลยี ทั้งในส่วนที่เป็นวิชาการ เศรษฐกิจ ตลอดจนการนำมาประยุกต์ใช้กับปัญหาอันหลากหลายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
  (นางสาวศิริพร ชมภูเขียว เลขที่ 20 ม. 6/12)

  ตอบลบ
 75. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 76. -ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ?????
  เพราะทุกสิ่งบนโลกเกิดมาได้ต้องมีจุดกำเนิดหรือต้นกำเนิด อย่างเช่น สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แล้วมีการปรับตัวอย่างไรให้มีชีวิตอยู่ได้ จนถึงปัจจุบัน

  -ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร ??????
  เพื่อนำไปใช่ประโยชน์ในการจำแนกสิ่งมีชีวิต ดูความเปลี่ยนแปลงจากบรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบัน และยังช่วยให้เป็นแนวทางป้องกันสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ให้สูญพันธุ์ได้

  (นายอัธพล บัดจัตุรัส ม.6/11 เลขที่ 6)

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2556 04:37

  ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร ?
  เพราะการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและลึกซึ้ง การที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการนั้น เพื่อให้เราได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน การศึกษาวิวัฒนาการไม่เพียงแต่เป็นการศึกษาต้นกำเนิดและประวัติความเป็นมาของมนุษย์เท่านั้นรวมทั้งสัตว์และพืชหลายๆชนิดอีกด้วย
  การนำความรู้ที่ได้จากวิวัฒนาการมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ตลอดจนถึงเศรษฐกิจ
  (นางสาวสิริพร เกณฑ์สาคู ชั้น ม.6/13 เลขที่ 45)

  ตอบลบ
 78. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 79. ทำไมจึงต้องศึกษาวิวัฒนาการ ?
  ตอบ = เพราะว่าอยากทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่่เกิดขึ้นกับลักษณะพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต จากบรรพบุรุษสืบทอดเป็นเวลายาวนานและไม่มีที่สิ้นสุด และวิวัฒนาการนี้ยังเกี่ยวข้องกับวิชาอื่นๆอีกด้วย
  ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร ?
  ตอบ = 1 สามารถทำให้อธิบายถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนกับที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
  2 รู้จักการเกิดโรคและการรักษาโรค
  3 ทราบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
  (นางสาวหทัยทิพย์ ทองมูล ชั้นม.6/13 เลขที่ 29)

  ตอบลบ
 80. 1.ทำไมต้องศึกษาวิวัฒนาการ?
  เพราะทำให้ทราบถึงความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงของเผ่าพันธุ์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และประโยชน์ของการวิวัฒนาการ รู้ว่าสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการไปเพื่ออะไร
  2.ประโยชน์ของการศึกษา?
  เพื่อนำไปใช้ในวงการแพทย์ การเกษตร ฯลฯ การแพทย์นั้นไม่ว่าจะเป็นการวิวัฒนาการของเชื้อโรคให้มีความรุนแรงของโรครุนแรงมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีรักษาโรคให้ดีมากขึ้น

  นายธนธร หงษ์ประสิทธิ์ ม.๖/๑๓ เลขที่ ๑๑

  ตอบลบ
 81. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2556 05:07

  ###1 รู้ถึงความเป็นมา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกจากอดีตถึงปัจจุบัน
  2 นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิวัฒนาการมาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ รักษาให้สิ่งมีชีวิติบนโลกมีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์


  นางสาวขนิษฐา พิลามาตร ม.6/13 เลขที่ 34

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2556 05:12

   ###เพื่อให้เราได้ทราบถึงความเป็นไปวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิติที่อาศัยอยู่บนโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
   ###1 รู้ถึงความเป็นมา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกจากอดีตถึงปัจจุบัน
   2 นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิวัฒนาการมาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ รักษาให้สิ่งมีชีวิติบนโลกมีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์

   นางสาวขนิษฐา พิลามาตร ม.6/13 เลขที่ 34

   ลบ
 82. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 83. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2556 05:09

  ทำไมถึงต้องศึกษา
  เพราะไม่ทราบและอยากทราบที่ไปที่มา ความเป็นมาทั้งในอดีต ปัจจุบัน แลัอนาคตของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาต่างๆสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ คน
  ศึกษาแล้วมีประโยชน์อะไร
  ทำให้ทราบและเข้าใจจากข้อสงสัย และจากสิ่งที่ศึดษามายังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติม และเข้าใจความเป็นมาของคน สัตว์ พืช
  (น.ส.ฑิฆัมพร บุญกว้าง ม.6/9 เลขที่ 41) ค่ะ

  ตอบลบ
 84. ทำไมต้องศึกษา? -เพราะต้องการตอบคำถามว่า เราเป็นใคร มนุษย์สงสัยมานานแล้วว่า เราเกิดมาได้ยังไง เราแตกต่างกับสัตว์อื่นยังไงแรกเริ่มเป็นยังไง
  แล้วมีประโยชน์อย่างไร? -ได้ทราบและเห็นถึงการปรับตัวและวิวัฒนาการ ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน สัตว์แต่ละชนิด มีความแตกต่างกัน และความแตกต่างนั้น ทำให้สัตว์อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้นๆได้อย่างเหมาะสม เพราะมันมีกระบวนการวิวัฒนาการให้โครงสร้างต่างๆในร่างกายมีชีวิตอยู่รอดในระบบนิเวศแบบนั้น
  (นางสาวจารุศิริ สว่างรุ่ง ม. 6/9 เลขที่ 44)

  ตอบลบ
 85. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 86. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 87. -ศึกษาเพื่้อ ได้รู้ถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิวัฒนาการมาใช้แก้ปัญหา ระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเเพทย์ เช่น การดื้อยาของเชื้อโรค หรือปรสิตต่างๆ
  - ศึกษาเเล้วมีประโยชน์ ต่อมนุษย์มากเพราะ สิ่งมีชีวิตมีการ วิวัฒนาการตัวเองอย่างช้าๆ ตลอดเวลา ทำให้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นๆ วิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดใดในอดีต และจะ วิวัฒนาการไปเป็นอย่างไรในอนาคต
  นาย ศราวุธ ถาวะโร ม. 6/9 เลขที่ 3

  ตอบลบ
 88. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2556 05:57

  ศึกษาเพราะจะได้ทราบถึงความเป็นมาของสิ่งมีชีวิตว่าตั้งแต่บรรพบุรุษนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร ดำเนินชีวิตอย่างไร จนมาถึงในรุ่นปัจจุบัน ทำให้เรารู้ถึงที่มา ความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตในรุ่นนั้นๆ สามารถนำไปสู่การพัฒนาและการปรับปรุงในการประยุกต์ใช้ในเรื่องวิวัฒนาการกับเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  (นางสาวปัถวี แก้วฤาชัย ชั้นม.6/12 เลขที่25)

  ตอบลบ
 89. 1.ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
  ตอบ เพราะการศึกษาวิวัฒนาการเป็นเสมือนโครงสร้างหลักของกระบวนการคิดและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพทั้งมวล ทำให้เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตบนโลกนานาชนิดว่ามีวิวัฒนาการอย่างไร

  2.ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร
  ตอบ เนื่องจากการศึกษาวิวัฒนาการถือเป็นแกนหลักสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกสาขา ดังนั้นเราจึงสามารถนำเรื่องเหล่านี้มาใช้ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อนการศึกษา วิจัยและทดลองต่อไป เช่น อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร์ สรีรวิทยา และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาชีววิทยา

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. น.ส.ธัญวรัตน์ บุญมานะ ม.6/12 เลขที่ 19

   ลบ
 90. 1.ทำไมต้องศึกษาวิวัฒนาการ?
  เพราะจะทำให้เข้าใจถึงต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นๆรวมไปถึงความคล้ายคลึง ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด รวมทั้งเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมหรืออาจกล่าวได้ว่า “การศึกษาวิวัฒนาการเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด”
  2.ประโยชน์ของการศึกษา?
  -ทำให้ทราบต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิต
  - ทำใหเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตของบรรพบุรุษ
  -ทำให้รู้แนวทางแก้ไขที่จะไม่ให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธ์
  นางสาวกมลนิตย์ กกฝ้าย ม.๖/๑๑ เลขที่ ๓๐

  ตอบลบ
 91. - ศึกษาเพราะวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเปรียบเหมือนโครงสร้างหลักของวิชาชีววิทยา เพราะการที่เราทราบวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแล้วเราก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานหรือโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตบนโลกได้
  - มีประโยชน์คือ ทำให้เราทราบถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็น จำนวนประชากร การกินอยู่ หรือการแปรผันทางพันธุกรรม และการศึกษาวิวัฒนาการยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแพทย์ การเกษตร ได้อีกด้วย
  นางสาวศิริวรรณ สีดาเดช ม.6/12 เลขที่ 28

  ตอบลบ
 92. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2556 06:48

  เพราะการศึกษาวิวัฒนาการต่างๆของสิ่งมีชีวิตนั้น ทำให้เราทราบถึงการเปลี่ยนเเปลงไปของการดำเนินชีวิต สรีระร่างกายของสิ่งทีชีวิต เเละสามารถทำให้เราได้รู้ความเป็นไปเป็นมาของธรรมชาติ รวมืั้งการศึกษาวิวัฒนาการยังเป็นเสมือนรากฐานมนการศึกษาชีวะมนด้านต่างๆ
  (น.ส. ธารารัตน์ มีชัย ม.6/13 เลขที่ 38)

  ตอบลบ
 93. ทำไมต้องศึกษาวิวัฒนาการ ?
  ตอบ. เพราะจะทำให้ทราบถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับวิชาพันธุศาสตร์ การศึกษาเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจะทำให้เข้าใจถึงต้นกำเนิดความคล้ายคลึง ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด รวมทั้งเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมหรืออาจกล่าวได้ว่าการศึกษาวิวัฒนาการเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด

  ตอบลบ
 94. เนื่องจากการศึกษาวิวัฒนาการนั้นทำให้เราสามารถทราบถึงความเป็นมาของสิ่งมีชีวิตในอดีต และยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เพื่อทำนายอนาคตได้ ดังนั้นการศึกษาวิวัฒนาการจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
  ประโยชน์ของการศึกษาวิวัฒนาการ
  1.ทำให้รู้ความเป็นมาของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
  2.ทำให้สามารถทำนายวิวัฒนาการที่จะเปลี่ยนในอนาคตของสิ่งมีชีวิต
  (นาย เอกสิทธิ์ แสนอุบล ม.6/12 เลขที่8 )

  ตอบลบ
 95. ศึกษาเพราะ ?
  1. เพื่อคลายข้อสงสัยจากหลักฐานซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลว่ามีที่มาอย่างไร
  2. เพื่อคลายข้อสงสัยจากการศึกษาโครงสร้างของสัตว์หลายชนิด แล้วพบว่ามีลักษณะโครงสร้างของอวัยวะคล้ายกัน

  ประโยชน์ ?
  1. ในการศึกษาวิวัฒนาการช่วยให้มนุษย์สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งมี่ชีวิตในแต่ละชนิดมีที่มาอย่างไร มีบรรพบุรุษเป้นสิ่งไหน หรือกระทั้งมนุษย์เองก็ทำให้ทราบว่าตัวเรามีที่มาอย่างไรและจากการศึกษานี้เราสามารถทำนายอนาคตได้ว่า ในอนาคตเราจะมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างไร

  นายเนติพงษ์ หล้าสา เลขที่ 7 ม.6/12

  ตอบลบ
 96. ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ?
  ศึกษาเพื่อให้เรารู้และเข้าใจกระบวนเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตมากขึ้น รู้และเข้าใจการถ่ายทอดทางพันธุ์กรรมจากรุ่นไปสู่อีกรุ่นหนึ่งว่ามีความเป็นมาอย่างไรหรือมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
  มีประโยชน์?
  ทำให้เราทราบถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตว่ามีความเป็นมาอย่างไร และความรู้นั้นยังสามารถยังสามารถนำไปช้กับกระบวนทางวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย
  (นางสาวเมริยา สีกุม ชั้น ม.6/13 เลขที่ 27)

  ตอบลบ
 97. -------เพื่อ ให้เราเข้าใจและได้รับความรู้จากการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต อาทิเช่น แหล่งกำเนิด การดำรงชีวิตในช่วงเวลานั้นๆ ลักษณะเติมหรือเปลี่ยนไปของสิ่งมีชีวิต และการพัฒนามาจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เป็นต้น และเมื่อเราได้เข้าใจแล้ว
  -------ประโยชน์ที่เราได้จากการศึกษาเรื่องนี้ ทำให้เราได้ทราบถึง แหล่งกำเนิด การดำรงชีวิตในช่วงเวลานั้นๆ ลักษณะเติมหรือเปลี่ยนไปของสิ่งมีชีวิต และการพัฒนามาจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ในการหาวิธียับยั้งป้องกันหรือพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลดีต่อไปในอนาคตและปัจจุบัน
  นางสาวศิริลักษณ์ ทิศเสถียร ชั้น ม.6/9 เลขที่ 30

  ตอบลบ
 98. เพราะทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต ของแต่ละระยะเวลา และความแตกต่างของของสิ่งมีชีวิต การกำเนิดสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตให้อยู่รอดจากสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ
  ประโยชน์ คือ - เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต
  - เพื่อให้ทราบต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิต
  - เพื่อหาความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต
  (นางสาวพัชรพร ทิพย์สุวรรณ เลขที่23 ม.6/13)

  ตอบลบ
 99. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2556 08:21

  เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในแต่ละยุคสมัย ซึ่งสิ่งมีชีวิตจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถคงอยู่ได้ และเพื่อให้ทราบถึงจุดกำเนิดและหาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ว่าเมื่อครั้งอดีต สิ่งมีวิตแต่ละอย่างนั้น สัมพันธ์กันอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการแตกต่างกันอย่างไร
  สิ่งที่จะได้รับจากการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตคือ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อการคงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย ทราบถึงจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทราบถึงระยะเวลาที่จะสามารถทำให้เกิดการวิวัฒนาการในแต่ละสภาพแวดล้อม และทราบว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีการปรับสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรเพื่อให้สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปพัฒนา ปรับปรุง และป้องกันสิ่งต่างๆเพื่อให้เป็นผลดีต่อไปได้

  นางสาวกานต์ โพธิราชา เลขที่ 18 ม.6/12

  ตอบลบ
 100. 1.ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
  ตอบ
  1.1 อยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆและปรากฏการณ์ธรรมชาติในอดีต
  1.2 ต้องการรู้ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีวิวัฒนาการมาจากอะไร
  1.3 เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชย์เพื่อที่จะทำนายและสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาในอนาคตได้

  2.ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร
  ตอบ
  2.1 สามารถทำนายสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
  2.2 ได้รู้จักสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต
  2.3 สามารถนำเรื่องที่ศึกษามามาประยุกต์ใช้ในทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ

  (นายธนะโชค ทองอ่อน เลขที่13 ชั้นม.6/13)  ตอบลบ
 101. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 102. ศึกษาเพราะ ; ให้ปลดข้อสงสัยในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว ทำให้ทราบวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ทราบถึงความเป็นไปของความเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิต ความเป็นไปของสิ่งมีชีวิต

  ประโชน์ ; ทำให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงที่มาของบรรพบุรุษของตน ของสิ่งมีวิตต่างๆ ทำให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลง พื้นที่ สภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ การดำรงชีวิต ของสมัยก่อนๆๆๆ ว่ามีความแตกต่าง เปลี่ยนแปลงมาจากเดิมอย่างไรบ้างจากสมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบัน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. นางสาวพัชรพร หาสอดส่อง ชั้นม.๖/๑๑ เลขที่ ๑๘

   ลบ
 103. ปฏิธานได้กล่าวไว้ว่า......
  1.ทำไมต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในแต่ละยุคสมัยทำให้สิ่งมีชีวิตแต่ล่ะชนิดมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการอย่างไร จึงสามารถดำรงเผ่าพันธุ์และดำรงชีวิตมาจนถึงปัจจุบันได้
  2.ศึกษาไปแล้วมีประโยชน์อะไร
  สามารถนำเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาและวิวัฒนาการเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆในการดำรงค์ชีวิตของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้มีอายุยาวนานมากขึ้นหรือมีการพัฒนาการวิวัฒนาการเพื่อการดำรงค์ชีวิตต่อไป

  (นายปฏิธาน ไวยสิงห์ เลขที่14 ชั้นม.6/13)

  ตอบลบ
 104. 1.ทำไม
  เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันกับในอดีต ว่ามันมีความแตกต่างกันหรือไม่ หากเเตกต่างกัน มันเกิดจากอะไรบ้าง ทำไมถึงส่งผลมาจนถึงปัจจุบันได้ และเกิดจากอะไรที่พืช หรือสัตว์บางชนิดถึงสูญพันธุ์ไปแล้ว
  2. ประโยชน์
  - เพื่อศึกษาหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วนำไปแก้ไขกับสิ่งมีชีวิตที่อาจจะสูญพันธุ์ไปได้ในอนาคต
  - เพื่อทราบถึงต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ หรืออาจจะกลายพันธุ์จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งมีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน
  (นางสาวสุนะวลี เมืองราช ชั้นม.6/13 เลขที่ 17)

  ตอบลบ
 105. เมื่อสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าสิ่งมีชีวิตไม่มีการปรับตัวก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นได้และจะทำให้สูญพันธ์ไป แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไงก็ยังมีเค้าโครงแบบเดิมๆอยู่
  เมื่อเราตรวจสอบแล้วเราก็จะทราบว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีวิวัฒนาการมาจากอะไรหรือทราบถึงบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น เพราะสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดมาต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด
  (นางสาวพิมพิชา เอกพันธ์ ม. ๖/๑๓ เลขที่ ๑๘)

  ตอบลบ
 106. -ทำไมต้องศึกษาวิวัฒนาการ ?
  เพราะการวิวัฒนาการนั้นมีอยู่สิ่งเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต และการวิวัฒนาการก็มีประโยชน์ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตด้วย
  -ประโยชน์ที่ได้รับ
  ทำให้เราเข้าใจและทราบถึงการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตระกูลเดียวกันแต่ลักษณะไม่เหมือนกัน
  นายธนพล ภูนาเขียว class 6/13 no.12

  ตอบลบ