วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ความสำคัญของพืชต่อระบบนิเวศโลก
         เราจะเห็นได้ว่าระยะนี้มีภัยพิบัติทางธรรมชาตเกิดขึ้นมากมายในโลกของเรา  สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น
  น้ำท่วม
หรือ 
สึนามิ,
หรือ
ภัยแล้ง
หรือ
แผ่นดินไหว,ดินถล่ม
หรือ
น้ำแข็งขั้วโลกละลาย,โลกร้อน
          และอีกมายมายตามที่เป็นข่าวอยู่ในสื่่อต่างๆ เมื่อนักเรียนลองพิจารณา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ก็น่าจะพบได้ว่า  เหตุการณ์เหล่านี้นับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และยังเป็นโอกาสให้เชื้อโรคต่างๆ พัฒนาตัวเองจนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไปนี้  ทำให้ชีวิตมนุษย์ต้องเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ 
          นักเรียนควรจะมองเห็นสภาพของระบบนิเวศโลกของเราแล้วว่า อยู่ในสภาวะที่อันตรายมากเพียงใด  ประเด็นที่เราควรพิจารณาไตร่ตรองคือ เกิดขึ้นจากอะไร? หรือใคร? แล้วจะมีแนวทางแก้ไขทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอย่างยั่งยืนอย่างไร?
          ครูต้องการให้นักเรียนพิจารณาทางเลือกหนึ่งว่า สามารถช่วยภาวะวิกฤตนี้ให้ทุเลาเบาบางและดีขึ้นในอนาคตอันยาวไกลได้หรือไม่?  เค้าคือ "พืช" อย่างไรล่ะ
          ประเด็นที่นักเรียนต้องศึกษาคือ  เรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพืชอย่างไร?
          6/7, 6/9, 6/11, 6/13 นักเรียนทำกิจกรรมเรื่องนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายไปแล้วค่ะ
          6/12 นักเรียนไปรับกิจกรรมในกลุ่มชีววิทยาที่ Facebook ของครูค่ะ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น