วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ม.6/13 วิธีการลงทะเบียนเข้าชั้นเรียนค่ะ
1. เขียนข้อความในข้อ 2 และ 3 ลงในกล่องแสดงความคิดเห็น
2. ข้อความที่ต้องเขียนบรรทัดแรกคือ ชื่อและนามสกุล เลขที่ และห้องเรียน
3. ข้อความบรรทัดต่อไปคือ url ของ blog ของนักเรียน โดยการ copy url มาวาง

43 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ6 พฤศจิกายน 2555 05:56

  นายสืบพงษ์ โพธิจักร์ ม. 6/13 เลขที่ 5 ครับ
  http://suebpong20416.blogspot.com/

  ตอบลบ
 2. เกวลี รัตนพลที6 พฤศจิกายน 2555 16:39

  นางสาวเกวลี รัตนพลที ม.6/13 เลขที่28
  http://kewaleena.blogspot.com/

  ตอบลบ
 3. นางสาวศุภดา ต้นตระกูลรัตน์
  ชั้น ม.6/13 เลขที่ 19 รายงานตัวค่ะ

  http://hurt-cullen.blogspot.com/

  ตอบลบ
 4. นายศุภณัฐ พิพิศ ม.๖/๑๓ เลขที่ ๓ รายงานตัวครับ
  http://mra-arm.blogspot.com

  ตอบลบ
 5. นางสาวอาทิตยา ดับดี ชั้น ม.6/13 เลขที่ 22

  http://namtanarthitaya.blogspot.com/

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ7 พฤศจิกายน 2555 21:50

  นางสาวรัชธิดา จันทอน ม.6/13 เลขที่ 16
  http://1399900003468.blogspot.com/

  ตอบลบ
 7. นางสาวจุฑามาศ หลักคำ
  เลขที่ 14 ม. 6/13
  http://jujuztamasz.blogspot.com/

  ตอบลบ
 8. นางสาววาทินี สุปัญญา ม.6/13 เลขที่ 18 รายงานตัวค่ะ
  http://inagame-ha.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. นางสาวสายสุณีย์ มาสุ่ม ชั้น ม.6/13 เลขที่ 31
  http://saisunee20882.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. นางสาวรัชนีภรณ์ อำนาจ ม.6/13 เลขที่27

  http://ratchaneeporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. นายสันติ ขุริมนต์ เลขที่ 4 ห้อง 13
  https://sites.google.com/site/beeabb20415/

  ตอบลบ
 12. นางสาวรัตนาพร พลท้าว
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 เลขที่ 28
  http://nongbuagirl.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. นางสาวณัฐชยา มะรัตน์
  ม.6/13 เลขที่ 26

  http://oae-myself.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. นางสาวศุรีมาศ สุพรรณภูวงษ์ เลขที่ 21 ม6/13 ค่ะ

  http://maihandmas.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ12 พฤศจิกายน 2555 23:22

  น.ส.สาววิณี นครศรี ชั้นม.6/13 เลขที่ 33
  http://saowinee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 16. นายศุภพล ยุทธมานพ
  ชั้น ม.6/13 เลขที่ 12 รายงานตัวครับ

  http://estupidodamp.blogspot.com/

  ตอบลบ
 17. นาสฃงสาวรัตนพร ฉิมขาว เลขที่ 17 ม.6/13
  http://rattanaporn-kook.blogspot.com/

  ตอบลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 19. นางสาวปาณิศา เขาลา ม.6/13 เลขที่ 37
  http://palmpanisa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ15 พฤศจิกายน 2555 02:53

  นางสาวดาริกา พิมลา เลขที่ 35 ชั้ม ม.6/13
  http://darika2345.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. นางสาวน้ำฝน ธาตุแสง ชั้ม ม.6/13 เลขที่ 38 รายงานตัวค่ะ
  http://namfon-dream.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. นางสาวอรนภา ภูสมศรี ม.6/13 เลขที่ 21
  http://onnapaon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 23. นางสาวเบญจมาศ ภาเชียงคูณ ชั้นม.6/13 เลขที่ 23
  http://biwnana.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. นางสาว อรยา ดาดวง ชั้นม.6/13 เลขที่34
  http://orayabiw.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. นายวงค์ธวัช สุขราช ม.6/13 เลขที่ 13
  http://wongtaband.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. นางสาวนิตยา กองปราบ ม.6/13 เลขที่ 29
  http://nittayaoil20774.blogspot.com/

  ตอบลบ
 27. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 28. นางสาวสุพัตรา เรืองยศ ม.6/13 เลขที่ 41
  http://supattra23458.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. นาย ฉัตรชัย รุ่งแจ้ง
  ชั้น ม. 6/13 เลขที่ 6

  http://chatchai-bankthepeople.blogspot.com/2012/09/blog-post_21.html

  ตอบลบ
 30. นายไวพจน์ แสงกุดเรือ ม.6/13 เลขที่ 10
  http://vaipoth.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. นางสาวลลิตา ศรีเชียงสา ม.6/13 เลขที่ 42
  http://lalitagiaw.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ16 พฤศจิกายน 2555 22:49

  นางสาวเสาวลักษณ์ ตั้นภูมี
  ชั้น ม.6/13 เลขที่ 24

  http://saowalucktunpoomee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. นาย ธีรภัทร์ เศวตวงศ์
  ชั้น ม.6/13 เลขที่ 2 รายงานตัวคับ

  http://tirapat13.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. นายอนุพงษ์ อินทองสุข เลขที่ 9 ห้อง 13

  https://sites.google.com/site/1104n2537/

  ตอบลบ
 35. นายพิชญา สิริธนพงศ์
  ม.6/13 เลขที่ 11 รายงานตัวครับ
  http://pitchaya55.blogspot.com/

  ตอบลบ
 36. นางสาวพนิตนาฏ แก่นชัย ม.6/13 เลขที่ 38
  รายงานตัวค่ะ

  http://phanitnat.blogspot.com/2012/09/agaomgib-gib-613-40-104-12.html

  ตอบลบ
 37. กระผมนายธรรมชาติ วัจนะสุนทร ม.6/13 เลขที่ 1 รายงานตัวครับ

  http://chatnpk.blogspot.com/2012/09/blog-post_6644.html

  ตอบลบ
 38. นางสาวสยุมพร แสงสุวรรณ ชั้น ม.6/13 เลขที่ 32

  http://yumyimnaka.blogspot.com/


  ตอบลบ
 39. นางสาวชนากานต์ สุขเษกต ม.6/13 เลขที่ 15
  http://chanakarnoil.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. นายธวัชชัย บุตรทุม
  ชั้น ม.6/13 เลขที่ 7
  http://tawatchaibootthum.blogspot.com/

  ตอบลบ
 41. นางสาวชนากานต์ สุขเษกต ม.6/13 เลขที่ 15
  http://biologypart1.blogspot.com/

  รายงานตัวใหม่ค่ะคุณครู ความคิดเห็นที่หนูได้รายงานตัวก่อนหน้านี้ไม่เอาแล้วนะคะ เพราะเกิดปัญหาตอนที่อัปงานค่ะ จึงเปลี่ยนชื่อ URL ใหม่ เป็นชื่อนี้ค่ะ
  ขอโทษคุณครูด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ18 พฤศจิกายน 2555 10:24

  นายสถาพร วงษ์ขามธาตุ ม.6/13 เลขที่8
  http://aeksathaporn.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

  ตอบลบ
 43. มัณฑนา สุชัยราช ม6/13 เลขที่ 40
  http://muntana613.blogspot.com/

  ตอบลบ