วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

6/12 วิธีการลงทะเบียนเข้าชั้นเรียนค่ะ
1. เขียนข้อความในข้อ 2 และ 3 ลงในกล่องแสดงความคิดเห็น
2. ข้อความที่ต้องเขียนบรรทัดแรกคือ ชื่อและนามสกุล เลขที่ และห้องเรียน
3. ข้อความบรรทัดต่อไปคือ url ของ blog ของนักเรียน โดยการ copy url มาวาง

23 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. นายเพชรภูมิ ภูมิพานิชย์ เลขที่ 3 6/12
  http://pechpoom.blogspot.com/

  ตอบลบ
 3. นายภาคิน จำปาศักดิ์ เลขที่ 4 6/12
  http://pakinblogger.blogspot.com/

  ตอบลบ
 4. ชื่อ นางสาว นัชชา จันทร์ไพสน เลขที่ 19 ชั้น ม. 6/12
  URL : http://bluenight-bluewhale.blogspot.com/

  ตอบลบ
 5. นางสาววิลาวรรณ เอิมชา เลขที่ 20 ม.ุ6/12
  http://oemcha.blogspot.com/

  ตอบลบ
 6. นางสาวจิตตรา ไชยธงรัตน์ เลขที่ 8 ชั้น ม.6/12 ค่ะ
  http://tachittra.blogspot.com/

  ตอบลบ
 7. นางสาวกนกประภา ชมภูแดง เลขที่ 7 ม.6/12
  http://kanokprapa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. นางสาวอารีรัตน์ หาทอน เลขที่ 10 ชั้น ม.6/12 ค่ะ
  http://yiingthepossible.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. นางสาวศริญญา จันทะพันธ์ เลขที่17 ม.6/12 คะ
  http://bowsarin.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. นางสาวอันตรา เขียนจูม เลขที่ 9 ชั้น ม.6/12 ค่ะ
  http://mukauntra.blogspot.com/

  ตอบลบ
 12. นางสาววรรณพร เขียนจูม เลขที่ 14
  ชั้นม.6/12 ค่ะ
  http://ploywun.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. นางสาว ลลิตา พลโยธา เลขที่ 13 ชั้น ม.6/12
  http://yamlalita.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 15. นางสาว วันเพ็ญ แสนบุญค้อ เลขที่17 ชั้นม.6/12

  http://www.wanpensanboonko.blogspot.com/

  ตอบลบ
 16. นายสิทธิศักดิ์ นุชิต ม.6/12
  URL: http://biologyjunior.blogspot.com/

  ตอบลบ
 17. นางสาวศิริรัตน์ พรมดี เลขที่ 15 ค่ะ ม.6/12
  http://bomcin1994.blogspot.com/

  ตอบลบ
 18. นางสาวปาณิศา โดดชัย ม.6/12 เลขที่ 12
  http://panisabiology.blogspot.com/

  ตอบลบ
 19. นางสาวศิริวิมล คำโมง ม.6/12 เลขที่ 21
  http://sirivimolbiology.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. น.ส.อัจฉราภรณ์ ทองก้อน เลขที่22 ม6/12
  http://ploybiology.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. นายฐาปกรณ์ บุษบา
  ม.6/12 เลขที่ 5
  http://thapakorn-busaba.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 23. นายชัยศักดิ์ คอนดี เลขที่ 1 ม.6/12
  http://chaisakkondee.blogspot.com/

  ตอบลบ