วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

6/11 วิธีการลงทะเบียนเข้าชั้นเรียนค่ะ
1. เขียนข้อความในข้อ 2 และ 3 ลงในกล่องแสดงความคิดเห็น
2. ข้อความที่ต้องเขียนบรรทัดแรกคือ ชื่อและนามสกุล เฃขที่ และห้องเรียน
3. ข้อความบรรทัดต่อไปคือ url ของ blog ของนักเรียน โดยการ copt url มาวาง

48 ความคิดเห็น:

 1. นางสาวนาตยา ผึ่งผาย เลขที่ 30 ม.6/11
  http://nattaya23432.blogspot.com/

  ตอบลบ
 2. นางสาวแคทลียา ผิวแก้ว
  เลขที่ 45 ม.6/11

  http://somjeedkp.blogspot.com

  ตอบลบ
 3. น.ส.ณิชดาพร สุทธิอาจ
  เลขที่ 28 ม.6/11
  http://imviplovebigbang.blogspot.com/

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. นาย กมล รัตนแสง ม.6/11 เลขที่ 5
  http://biologybygamol.blogspot.com/

  ตอบลบ
 6. วิทยา ชัยสมบัติ เลขที่10 ม.6/11
  http://witthaya-wit.blogspot.com/

  ตอบลบ
 7. นางสาวนิสาชล ศรีวิลัย ชั้น ม.6/11 เลขที่ 31
  http://nutgg.blogspot.com/

  ตอบลบ
 8. นางสาว อภิญญญา ศิริเคน เลขที่ 13 ม.6/11
  http://apinyasiriken255.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. นางสาวสุทธิดา พาไสย์ ชั้นม.6/11 เลขที่ 36
  http://suttidap.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. นางสาวกิตติยา พงษ์เพิ่มวงษ์ เลขที่ ๑๕ ม.๖/๑๑
  http://kittiya59.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. นางสาว คณิตตา จินเจริญ ม6/11 เลขที่ 12
  http://jeefunky.blogspot.com/

  ตอบลบ
 12. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 13. นางสาวประภาพร กองสมบัติ
  ชั้นม.6/11เลขที่ 32
  http://prapapornkongsonbat.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 15. นางสาวชนากาญจน์ นนท์มุด ม.๖/๑๑ เลขที่ ๑๖
  http://0883131266.blogspot.com/

  ตอบลบ
 16. นางสาวนิรมล พลอาวุธ ชั้นม.6/11 เลขที่24
  http://niramol195.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

  ตอบลบ
 17. นางสาววิภาวรรณ์ เหล่ายนขาม ชั้นม.6/11 เลขที่ 34
  http://laoyonkhamkung.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

  ตอบลบ
 18. นางสาวผกามาศ ดอนบรรเทา ชั้นม.6/11 เลขที่ 43
  http://pakamasdonbantao.blogspot.com/2012/11/blog-post_6018.html

  ตอบลบ
 19. ชื่่อ นางสาวอนัติพร เกตุไร เลขที่ 18
  http://anuttiporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. นางสาวสุรีย์พร ลมพันธ์ ชั้นมัธญมศึกษาปีที่6/11 เลขที่21
  http://t6yrr6.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณโค เลขที่ 25 ม.6/11
  http://suwannaco.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. นาย สันติ พานนพ ม 6/11 เลข ที่ 3
  http://barahumhot.blogspot.com/

  ตอบลบ
 23. นายวุฒิชัย ปัญญาแก้ว เลขที่ 1 ชั้น ม.6/11
  http://wuttichai21.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. นางสาวเพ็ญพิชชา อินทร์พิมพ์ เลขที่ 17 ม.6/11
  http://penpichainphimm.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. นางสาวอุไร สิทธิชัย เลขที่ 40 ม.6/11
  http://uraisithichai.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. นางสาวสุภาพร มาลา เลขที่ 38 ม.6/11
  http://supaporn999.blogspot.com/

  ตอบลบ
 27. นางสาวพัชนก โพยนอก
  เลขที่ ๒๒ ม. ๖/๑๑
  http://patchanokplew.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. อาริยา เครือภักดี14 พฤศจิกายน 2555 19:48

  นางสาว อาริยา เครือภักดี
  ชั้น ม.6/11 เลขที่ 14
  http://kruaphakdee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. นางสาว อาริยา เครือภักดี
  ชั้น ม.6/11 เลขที่ 14
  http://kruaphakdee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 30. นางสาวปิยพัชร คำอ้อ เลขที่11 ม.6/11
  http://piyapatkamor.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. นางสาวจินตนา เสนสอน เลขที่ 44 ม.6/11
  http://jintanasenson.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. นางสาวเอมอร ทองชาติ เลขที่42 ม.6/11
  http://23444.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. นางสาวจันจิรา เหลาอินทร์ เลขที่26 ม.6/11
  http://junjiralaoin.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. นางสาว วนิชา ศักดา ม.6/11 เลขที่ 23
  http://wanichasakda.blogspot.com/

  ตอบลบ
 35. นางสาวสุภานี หมื่นมณี
  ชั้นม.6/11 เลขที่ 37
  http://supaneemuenmanee9537.blogspot.com/

  ตอบลบ
 36. http://beer3485.blogspot.com/19 พฤศจิกายน 2555 03:01

  สวัสดีครับ
  นายธวัชชัย วิสัยแต
  ม 6/11 เลขที่ 6
  http://beer3485.blogspot.com/

  ตอบลบ
 37. นางสาว อรทัย ลินทา
  ม 6/11 เลขที่39
  http://pir1.blogspot.com/

  ตอบลบ
 38. นางสาวสุภาวินี หงษา เลขที่ 27 ชั้น ม.6/11
  http://dao12293731.blogspot.com/

  ตอบลบ

 39. นายพิเชษฐ์ สังเกตชน
  เลขที่ 7 ม.6/11

  http://pichetsangketchon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. นาย ศราวุฒิ ปราบสิมา เลขที่ 4 ม.6/11

  http://sarawoot21090.blogspot.com/

  ตอบลบ
 41. นางสาวหทัยรัตน์ ยศถา เลขที่20 ม.6/11http://jgiyguiroyop.blogspot.com/

  ตอบลบ
 42. นางสาวสุจิตรา รักภักดี เลขที่35 ม.6/11http://sujittr.blogspot.com/

  ตอบลบ
 43. นางสาว วนิชา ศักดา เลขที่23 ม.6/11
  http://wanichasakda.blogspot.com/

  ตอบลบ
 44. นางสาวอาริยา เครือภักดี ชั้นม.6/11 เลขที่ 14
  http://cionning.blogspot.com/

  ตอบลบ
 45. ชื่อนางสาว สุดารัตน์ ศรีเมือง ช้น. ม.6/11 เลขที่ 19
  http://sudaratsrimuang.blogspot.com/

  ตอบลบ
 46. ณัฐวุฒิ สิงหา ชั้นม.6/11 เลขที่2
  http://20653jonny.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

  ตอบลบ
 47. นางสาวปิยพัชร คำอ้อ ม.6/11 เลขที่ 11
  http://piyapatkamor.blogspot.com/

  ตอบลบ
 48. นาย สันติ พานนพ เลขที่ 3 ม. 6/11
  http://barahumhot.blogspot.com/

  ตอบลบ