วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

6/9  วิธีการลงทะเบียนเข้าชั้นเรียนค่ะ
1. เขียนข้อความในข้อ 2 และ 3 ลงในกล่องแสดงความคิดเห็น
2. ข้อความที่ต้องเขียนบรรทัดแรกคือ ชื่อและนามสกุล เลขที่ และห้องเรียน
3. ข้อความบรรทัดต่อไปคือ url ของ blog ของนักเรียน โดยการ copy url มาวาง

43 ความคิดเห็น:

 1. นาย รภัสพงษ์ มณีนิล เลขที่ 13 ม.6/9
  http://23399.blogspot.com/

  ตอบลบ
 2. นางสาวอุไรพร ศิริหาทรัพย์ ชั้น ม.6/9 เลขที่ 34
  รายงานตัวนะคะ ขอบคุณค่ะ
  http://ou0862267818.blogspot.com/

  ตอบลบ
 3. นาย ฉัตรบดินทร์ เฉียบแหลม ม.6/9 เลขที่ 2
  http://chiablaem.blogspot.com/

  ตอบลบ
 4. สวัสดีครับ ผม นาย สุริยา นนพละ ม.6/9 เลขที่ 14
  http://nonpala.blogspot.com/

  ตอบลบ
 5. สวัสดีค่ะ นางสาววริศรา สุขเกษม
  ม.6/9 เลขที่ 32 รายงานตัวค่ะ
  http://marewmarew.blogspot.com/
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 6. นาย นิรัติศัย ภูยี่หวา เลขที่ 3 ม.6/9
  http://nirattisaieruption.blogspot.com/
  รายงานตัวครับผม ^^

  ตอบลบ
 7. สวัสดีค่ะ หนูนางสาวกิตติยาพร แสงแก้ว ม.6/9 เลขที27
  รายงานตัวค่ะ
  http://mymammam.blogspot.com/

  ตอบลบ
 8. นางสาว กนกวรรณ วิเศษศรี เลขที่ 26 ม.6/9
  http://kanokwanbiology.blogspot.com/
  รายงานตัวค่ะคุณครู :]

  ตอบลบ
 9. นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์เรือง ชั้น ม.6/9 เลขที่ 23
  รายงานตัวนะคะ ขอบคุณค่ะ
  http://pookpik20911.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. นางสาวจตุพร บุญกว้าง ชั้น ม.6/9 เลขที่28
  รายงานตัวคะ
  http://jatupron8.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. นาย อิทธิพันธุ์ กัญญานาม เลขที่5 ม. 6/9
  http://olitf.blogspot.com/

  ตอบลบ
 12. นายปรเวศน์ ศรีชัยโย ม.6/9 เลขที่ 11
  รายงานตัวครับผม
  http://peiw.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. สวัสดีครับ นาย ณัฐกร บุญชิต เลขที่ 8 ม.6/9
  http://bvnutthakornbv.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. นาย พงศธร กรแก้ว เลขที่ 4 ม.6/9
  http://pm20705.blogspot.com

  ตอบลบ
 15. วิชุรารักษ์ สุวรรณเวียง เลขที่22 ม.6/9
  เสร็จหน้าบ๊อก กำลังพยายามทำลิงค์ค่ะ
  http://biologybyyayeewichu.blogspot.com/

  ตอบลบ
 16. นางสาวณัฐธิตา วงษาบุตร ชั้น ม6/ เลขที่ 17
  รายงานตัวนะคะ ขอบคุณค่ะ
  http://nattita20530bee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 17. นาย สิทธิโชค นามวงศ์ เลขที่๙ ม.๖/๙
  http://namwong21091.blogspot.com/

  ตอบลบ
 18. น.ส ศิริวรรณ วงศ์กมุทธาศรัย
  ม.6/9 เลขที่ 33
  http://bossboss1995.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

  ตอบลบ
 19. นางสาว จุฑามาศ คะสุวรรณ เลขที่ 20 ชั้น ม.6/9
  http://jutamas6.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. นายเกียรติศักดิ์ แซ่เต็ง ชั้น ม.6/9 เลขที่ 6
  รายงานตัวนะครับ ขอบคุณครับ
  http://tao008cak.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. นางสาว น้ำทิพย์ เคนคำ เลขที่39 ม.6/9
  http://numtip-khenkhum.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. นางสาวมณีรัตน์ อุดทา ชั้น ม.6/9 เลขที่ 31
  รายงานตัวนะคะ ขอบคุณค่ะ
  http://nuni-biology.blogspot.com/

  ตอบลบ
 23. สวัสดีครับคุณครู
  ผม นาย กริษณุภูมิ นิลนามะ ม.6/9 เลขที่ 10
  รายงานตัวครับ
  http://soft229.blogspot.com/
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 24. ชื่อนางสาวปริศนา ผึ่งผาย
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 เลขที่ 19

  E-mail: tbtb_2828@hotmail.co.th
  http://beerbiekiki.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. นางสาว ดลญา สุทธิวิเศษ เลขที่ 29 ม.6/9
  http://mos290338.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. นางสาว เเพรวพรรณ เเก้วพิลา
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 เลขที่ 35
  http://paerwpan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 27. นางสาววิมลดา นาสมยนต์ เลขที่ 18 ม.6/9
  http://biology-bitoei.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. นางสาวภาวินี ดวงมาลา ชั้น ม. 6/9 เลขที่ 36
  http://phawineedml.blogspot.com/
  รายงานตัวค่ะคุณครู :

  ตอบลบ
 29. นาย เมธาวุฒิ กาล้อม ม.6/9 เลขที่ 15
  ขอมอบตัวครับ
  http://wutloveyouporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 30. นายธนาทรัพย์ อินทร์ช้าง ม6/9 เลขที่ 1
  http://golovemancity.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. นางสาวชลธชา แสนเมือง ชั้นม.6/9 เลขที่ 16
  รายงานตัวค่ะ
  http://chonthicha7904.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. นางสาว อารียา กระต่ายจันทร์
  ม.6/9 เลขที่ 37 รายงานตัวค่ะ
  http://myboxxxxx.blogspot.com

  ตอบลบ
 33. นางสาว กรรณิกา ท้าวพา
  ม.6/9 เลขที่ 38 รายงานตัวค่ะ
  http://kannikanes.blogspot.com

  ตอบลบ
 34. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 35. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 36. นางสาววิจิตตรา ภูพันนา ชั้น ม.6/9 เลขที่ 21
  รายงานตัวนะคะ
  http://wijittrada253.blogspot.com/

  ตอบลบ
 37. นายพีระพงษ์ โคตรสุวรรณ์ ชั้น ม. 6/9 เลขที่ 12
  http://bent441.blogspot.com/

  ตอบลบ
 38. นางสาวอติมา บุติกา เลขที่ 25 ม.6/9
  http://atimazom.blogspot.com/

  ตอบลบ
 39. นางสาวกรรณิกา ท้าวพา
  ชั้น ม.6/9 เลขที่ 38
  รายงานตัวนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
  http://kannikanes.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 41. นางสาว กุลสตรี ทองจอง เลขที่ 24 ม.6/9
  http://gunlasatree.blogspot.com/2013/02/blog-post_6931.html

  ตอบลบ
 42. นางสาว ปนัดดา ดวงจันทร์หอม เลฃที่ 30 ม.6/9
  http://panutdaa.blogspot.com/

  ตอบลบ