วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ 1

ความสำคัญของพืชต่อระบบนิเวศโลก
http://nstkm.blogspot.com/2010/07/blog-post_18.html
           ให้นักเรียนไปศึกษารายละเอียดของกิจกรรมนี้ในใบกิจกรรมที่ 1 ในกลุ่มชีววิทยากับคุณครูบุษรากร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น