วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิธีการลงทะเบียนเข้าชั้นเรียนค่ะ
1. เขียนข้อความในข้อ 2 และ 3 ลงในกล่องแสดงความคิดเห็น
2. ข้อความที่ต้องเขียนบรรทัดแรกคือ ชื่อและนามสกุล เลขที่ และห้องเรียน
3. ข้อความบรรทัดต่อไปคือ url ของ blog ของนักเรียน  โดยการ copy url มาวาง

1 ความคิดเห็น: