วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิธีการลงทะเบียนเข้าชั้นเรียนค่ะ
1. เขียนข้อความในข้อ 2 และ 3 ลงในกล่องแสดงความคิดเห็น
2. ข้อความที่ต้องเขียนบรรทัดแรกคือ ชื่อและนามสกุล เลขที่ และห้องเรียน
3. ข้อความบรรทัดต่อไปคือ url ของ blog ของนักเรียน  โดยการ copy url มาวาง

27 ความคิดเห็น:

 1. นางสาว จินตนา จันทำ
  ชั้น ม 6/7 เลขที่ 32
  http://jintana-gift.blogspot.com/

  ตอบลบ
 2. นางสาว สายทิพย์ รัตนลงเมือง เลขที่ 23 ค่ะ
  http://nokyung-gift.blogspot.com/

  ตอบลบ
 3. นางสาวชวัลรัตน์ หาญวงค์ ค่ะ ชื่อเล่น น้ำตาล '

  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ห้อง 7

  เลขที่ 20 เลขประจำตัวนักเรียน 20773

  http://biologynamtan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. http://prapapron2838.blogspot.com/

  ชื่อ นางสาว ประภาภรณ์ สุวรรณพงษ์
  ชั้นม.6/7 เลขที่ 34

  ตอบลบ
 6. น้ำเพชร สุขเสริม
  เลขที่33

  http://nempachgnn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 7. ชื่อ นางสาว สมฤทัย ไชยแสง ชั้น ม.6/7 เลขที่12
  http://somruethai-dow.blogspot.com/

  ตอบลบ
 8. ชื่อนางสาว นุชนารถ สนดา
  เลขที่15 ชั้นม.6/7ค่ะ
  http://nudchanards.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. น.ส.วิราวรรณ หาญประชุม ม.6/7 เลขที่ 36
  http://wirawanhanprachum.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. ชื่อ นางสาว ธนาพร อุ่นสุนทรพิทักษ์
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 เลขที่ 9
  http://namfon20432.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. นายจักรี มิษา ชั้น ม.6/7 เลขที่ 2
  http://jakreemoss.blogspot.com/

  ตอบลบ
 12. นาย ธีรพันธ์ ระวิพันธ์
  ชั้น ม.6/7 เลขที่ 1
  http://teerapanrawipan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. ชื่อ:นางสาววัลวิภา สีดาหลง ม 6/7 เลขที่ 35 ค่ะ
  http://wanwipa-ying.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. นางสาววรรณนิศา ดอนทองหา ชั้น ม.6/7 เลขที่ 26
  http://www.wannisa-toei0224.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. นายทิวากร ผาเพ็ญ เลขที่ 3
  http://kiwwww.blogspot.com/

  ตอบลบ
 16. ชื่อ น.ส. ศิรินุช จันทร์นาง ชั้น ม.6/7 เลขที่ 24 ค่ะ
  http://sirinuchjannang.blogspot.com/

  ตอบลบ
 17. ชื่อ นางสาว อารีรัตน์ พรมโคตร ม.6/7 เลขที่37
  http://areerutkkg.blogspot.com/2012/11/blog-post_4556.html

  ตอบลบ
 18. นางสาว รัศมี นนท์สิงห์
  ชั้น ม 6/7 เลขที่ 11
  http://mo-mook.blogspot.com/

  ตอบลบ
 19. ชื่อ น.ส.จิระพรรณ สุพรรณภูวงษ์ ชั้นม.6/7 เลขที่ 10
  http://jirapankobpooh.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. นายพงษ์พันธ์ โฆษิตวัชระ
  เลขที่ 4 ม.6/7

  http://dargonmunggon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. จุฑามาศ บุตรดีวงษ์ เลขที่๒๘ ชั้นม.๖/๗
  http://juthaamas.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

  ตอบลบ
 22. นางสาวนภาพร เหล่าจันทร์ เลขที่ ๓๑ ม. ๖/๗
  http://pupa95757.blogspot.com/

  ตอบลบ
 23. นายเสกสรรค์ พ่อคำจันทร์
  ชั้น ม.6/7 เลขที่8
  http://seksand.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. http://imbilology.blogspot.com/
  นางสาว ศิริรัตน์ จำปาคำ
  ชั้น ม. 6/7 เลขที่18
  ตอบลบ
 25. http://imbilology.blogspot.com/
  นางสาว ศิริรัตน์ จำปาคำ
  ชั้น ม. 6/7 เลขที่18

  ตอบลบ
 26. http://siradadaa.blogspot.com/
  สิรดา พันดา เลขที่13 ค่ะ

  ตอบลบ
 27. นายวุฒิชัย อ่อนละมุล
  ชั้น ม.6/7 เลขที่ 6

  ตอบลบ